Składki


Wysokość składek członkowskich został przedstawiony w tabeli poniżej i odpowiada wprost proporcjonalnie do wysokości obrotów netto firmy w roku poprzednim.

 

Obroty Składka kwartalna
PONIŻEJ 2 MLN 50 zł
OD 2 MLN DO 10 MLN 600 zł*
OD 10 MLN DO 20 MLN 900 zł*
POWYŻEJ 20 MLN 1200 zł*

W okresie pierwszego roku uczestnictwa, firmy mogą wystąpić do Zarządu o obniżenie składki o 50 % względem poziomu adekwatnego do obrotów netto w roku poprzednim. ( UWAGA! Nie dotyczy składki w wysokości 50 zł kwartalnie). Wysokość składek w każdym przypadku może być zmieniona decyzją Zarządu.

Dostępne są 4 poziomy członkostwa: brąz, srebro, złoto, platyna. O poziomie członkostwa decydują takie czynniki jak staż, zaangażowanie w rozwój i zasługi dla branży,  aktywność w ramach projektów prowadzonych przez Izbę itp. W związku z tym, wraz z nabywanym stażem lub w konsekwencji zaangażowania i osiągnięć dla branży – decyzją Zarządu firmy mogą otrzymać wyższy status. W przypadku nagannych zachowań biznesowych, Komisja Rewizyjna może także obniżyć posiadany przez daną firmę poziom członkostwa.

Członkowie IPBBS, którzy złożą deklarację przed rejestracją IBS i zadeklarują składki co najmniej wynikające z ich obrotów, otrzymują członkostwo Platynowe.

KONTAKT

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

ul. Działdowska 11 lok 4
01-148 Warszawa

+48 22 401 13 22

+48 22 401 23 22