W pierwszym półroczu planujemy 4 jednodniowe spotkania regionalne w całej Polsce. Spotkania mają trzy zasadnicze cele:

  • przybliżyć zainteresowanym sposób funkcjonowania i cele Izby,
  • przekazać informacje biznesowe i wiedzę na wybrany temat od naszych ekspertów,
  • pozwolić na dyskusję w środowisku na istotne tematy związane z rozwojem rynku i możliwościami jego stymulacji.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Łodzi (04.03.2016). Kolejno planujemy spotkania w Krakowie (18.03.2016), Poznaniu i Gdańsku. O szczegółach spotkań będziemy Państwa informować w kolejnych Biuletynach oraz w prasie branżowej.

KONTAKT

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

ul. Działdowska 11 lok 4
01-148 Warszawa

+48 22 401 13 22

+48 22 401 23 22