Poziomy Członkowskie


Dostępne są 4 poziomy członkostwa: brąz, srebro, złoto, platyna. O poziomie członkostwa decydują takie czynniki jak staż, zaangażowanie w rozwój i zasługi dla branży,  aktywność w ramach projektów prowadzonych przez Izbę itp.W związku z tym, wraz z nabywanym stażem lub w konsekwencji zaangażowania i osiągnięć dla branży – decyzją Zarządu firmy mogą otrzymać wyższy status. W przypadku nagannych zachowań biznesowych, Komisja Rewizyjna może także obniżyć posiadany przez daną firmę poziom członkostwa. 

Platynowy

Członkostwo Platinum, to najbardziej wszechstronny poziom IBS. Oferuje szeroki zakres usług i wsparcie dla wszystkich firm. Obejmuje on wszystkie dziedziny działalności gospodarczej. Członkostwo Platinum daje dostęp do wsparcia od naszych doradców biznesowych, bezpłatny udział w większości wydarzeń organizowanych przez Izbę, pierwszeństwo udziału w prestiżowych spotkaniach, pełne korzystanie z benefitów zagwarantowanych umowami podpisanymi przez IBS i inne stale uzupełniane korzyści dla firmy i jej pracowników.

Złoty

Członkostwo oferuje szeroki zakres usług i wsparcie dla wszystkich firm. Obejmuje on wszystkie dziedziny działalności gospodarczej. Złoty poziom Członkostwa daje dostęp do wsparcia od naszych doradców biznesowych, bezpłatny udział w większości wydarzeń organizowanych przez Izbę, pierwszeństwo udziału w prestiżowych spotkaniach, pełne korzystanie z benefitów zagwarantowanych umowami podpisanymi przez IBS i możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert i rabatów.

Srebrny

Srebrny poziom członkostwa zapewnia regularne informacje na temat kluczowych zagadnień biznesowych oraz upoważnia do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Izbę na warunkach częściowo płatnych, pełne korzystanie z benefitów zagwarantowanych umowami podpisanymi przez IBS i możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert i rabatów.

Brązowy

Brązowy poziom członkostwa zapewnia regularne informacje na temat kluczowych zagadnień biznesowych oraz upoważnia do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Izbę na warunkach częściowo płatnych, a także korzystanie z benefitów zagwarantowanych umowami podpisanymi przez IBS i inne stale uzupełniane korzyści dla firmy i jej pracowników na warunkach ograniczonych.

KONTAKT

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

ul. Działdowska 11 lok 4
01-148 Warszawa

+48 22 401 13 22

+48 22 401 23 22