Projekt certyfikacji produktów (RQ) i systemów (RQS)


Porozumienie Przedsiębiorców zmierza do upraszczania procesów biznesowych, które wpłyną na ich automatyzację i w rezultacie zwiększenie efektywności. Wszelkie systemy komputerowe muszą korzystać z opisów produktów, a ich standaryzacja przez Izbę pozwoli na uniknięcie duplikacji prac i błędów. Dlatego Izba rozpoczęła projekt certyfikacji produktów (RQ) i systemów (RQS), w ramach którego zamierza koordynować prace mające na celu stworzenie uniwersalnego drzewa produktów,  powiązanego w prosty sposób z funkcjonującymi klasyfikacjami. Upowszechnienie takiego drzewa produktów umożliwi szybszy rozwój sprzedaży w Internecie i uprości promocję produktów. Izba do tego projektu powołała Komisję Rekomendacyjną składającą się z osób mających wiedzę o produktach, będących pracownikami producentów, dystrybutorów i importerów. Komisja Rekomendacyjna pracowała do tej pory ad hoc, ale wkrótce jej działania zostaną zintensyfikowane. Drugim celem Komisji Rekomendacyjnej jest stworzenie standardowego opisu produktów. Trzecim celem jest ustalenie zasad certyfikacji produktów i nadzór nad tym projektem.  

PLATFORMA SPRZEDAŻOWA PRZYSZŁOŚCIĄ BRANŻY

KONTAKT

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

ul. Działdowska 11 lok 4
01-148 Warszawa

+48 22 401 13 22

+48 22 401 23 22