Szanowni Państwo,

Jednym z nadrzędnych celów Izby jest działanie w imieniu i na rzecz jej Członków, zaangażowanych w rozwój branży, którzy podążając za pojawiającymi się zmianami rozumieją konieczność podejmowania inicjatyw i realizowania wspólnych projektów. Dlatego też ogromnie istotnym czynnikiem jest możliwość sprawnej komunikacji, wypowiedzi, dzielenia się uwagami, opiniami i wysuwania wniosków.

Oddajemy więc w Państwa ręce także to miejsce, aby zabrać głos, przekazać informację o ważnej dla Państwa kwestii, w której działając wspólnie pod szyldem Izby, jesteśmy w stanie zdziałać więcej.

Zapraszamy do kontaktu!- Deklaracja przystąpienia do tworzonej Izby Gospodarczej była naturalną konsekwencją wieloletniego członkostwa w IPBBS. Nie mam naiwnej wiary, że Izba jest łatwym antidotum na problemy nurtujące naszą branżę. Z drugiej strony są sfery, w których więcej można osiągnąć działając wspólnie. Przykładowo Izba może mieć wpływ na ustawodawstwo w sprawach gospodarczych i reprezentować interesy członków wobec administracji publicznej. Ważniejsze jednak, moim zdaniem, są miękkie aspekty funkcjonowania Izby jak nawiązywanie kontaktów biznesowych czy wymiana doświadczeń. Zachęcam do członkostwa w Izbie. Razem możemy trochę więcej.

- Artur Romanowski, Prezes Zarządu, Amex Group

 

- Izby gospodarcze, które zrzeszają nie tylko naszych dostawców, ale również najbliższych konkurentów stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, poznania opinii i kierunków rozwoju. Dla firmy Europapier – Impap to właśnie dialog z branżą jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju. Mamy ogromną nadzieję, że nowo powstająca Izba Gospodarcza Branży Biurowo-szkolnej pomoże nam w utrzymaniu tego dialogu i będzie ważnym miejscem spotkań i dyskusji na temat trendów, szans, zagrożeń oraz perspektyw rozwoju dla całej branży artykułów biurowo-szkolnych.

- Krzysztof Włodarski, Junior Marketing Manager, Europapier-Impap Sp. z o.o.

 

- Do Izby Gospodarczej przystąpiliśmy z kilku powodów: bo to ma być prawdziwa Izba Gospodarcza zrzeszająca podmioty, a nie Stowarzyszenie osób fizycznych...; bo można lepiej poprzez Izbę oddziaływać na gospodarczą rzeczywistość; bo zwiększenie do 100 członków powinno przyciągnąć następnych - i wtedy większy przekrój to więcej wzajemnych relacji i możliwości.

 - Andrzej Szeremeta Dyrektor Generalny INAHON Sp. z o.o.

 

- W odpowiedzi na zaproszenie Zarządu przystąpiliśmy do Izby Gospodarczej Branży Biurowo-Szkolnej. Przedstawiona propozycja przekształcenia Stowarzyszenia w Izbę Gospodarczą jest racjonalna. Jest potrzeba przekształcenia formuły działania o charakterze towarzysko-klubowym na korzyści biznesowe dlaczłonków przedsiębiorców.Takimi korzyściami mogą być np. koncentracja odbiorców dla dostawców/ producentów/ importerów a dla odbiorców biuroserwisów/ hurtowni (członków Izby) dodatkowe rabaty/bonusy. Jest to szczególnie istotne dla firm nie zrzeszonych w grupy zakupowe. Takich firm jest zdecydowana większość w branży. To główne oczekiwanie od nowej Izby. Podsumowując, oczekujemy nie tylko przekształceń formalnych, ale przede wszystkim przekształcenie w działalność o mierzalnych korzyściach dla członków.

 - Monika Węcławiak, Ofix.pl

 

- Jak usłyszałem z ust Prezesa na październikowym spotkaniu, że Izba Gospodarcza Branży Biurowo Szkolnej ma ambicje zrzeszać wszystkie firmy, które „czują się związane z branżą”, uznałem, że jako przedstawiciel na Polskę targów Paperworld – największej imprezy branży PBS w Europie – oczywiście czuję się z branżą związany. A skoro potrzebnych jest 100 członków do pełnoprawnej rejestracji izby – co jak rozumiem ma długoterminowo pomóc we wzmocnieniu branży PBS w Polsce – będę się cieszył jeśli moja skromna deklaracja przystąpienia do izby choć trochę w tym pomoże... Mam też oczywiście nadzieję, że gdy będziemy członkiem Izby – będzie nam łatwiej przekazywać firmom z branży informacje/ nowości dotyczące zarówno targów Paperworld we Frankfurcie – jak i targów Paperworld Middle East w Dubaju, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich firm.

 - Piotr Łukaszewicz OfficialRepresentative of Messe Frankfurt GmbH in Poland

 

- Tegoroczne Forum Izby pokazało jak ważna jest wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami rynku i jak wiele problemów i znaków zapytania pojawiło się przed naszą branżą. Moim zdaniem było to najbardziej inspirujące ze wszystkich spotkań Izbowych organizowanych do tej pory. Większość wystąpień dotyczyła codziennych, żywych dla nas kwestii i dlatego czas spędzony na Forum uważam za szczególnie pożyteczny. Podobała mi się zmiana formuły prezentacji . Wykłady szkoleniowe lub dotyczące ogólnych kwestii gospodarczych zostały zastąpione prezentacjami dotyczącymi nas bezpośrednio. Bardzo udanym uzupełnieniem były stoiska firm pokazujące produkty i usługi z jednoczesną okazją do porozmawiania o szczegółach i niuansach ofert.

 - Paweł Mrowiński, Abis Sp. z o.o.

 

- Gratuluję Tobie trafnych decyzji co do powstania IBS. Była to jedna z najlepszych konferencji, w których brałem udział. Mam nadzieję i w to wierzę, że nowa forma Izby pod Twoim kierownictwem przyniesie całej branży nowe inspiracje i korzyści. Tomku ja w imieniu firmy zadeklarowałem chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu i będę mocno trzymał kciuki żeby wszystko się powiodło.

- Wiesław Wójcik, Partner XXI Kleks Sp. Jawna

 

KONTAKT

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

ul. Działdowska 11 lok 4
01-148 Warszawa

+48 22 401 13 22

+48 22 401 23 22