Dołącz do IBS

Podaj dane firmy


Twój adres i dane osobowe będą bezpieczne w naszej bazie danych. Nie przekazujemy tych informacji innym firmom czy osobom niepowołanym.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo – Szkolnej z siedzibą przy ul. Działdowskiej 11/4, w Warszawie (kod 01-184). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli realizacji zadań statutowych IPBBS. W każdej chwili istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Bez odrębnej zgody Państwa dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane podawane są dobrowolnie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania poprzez kontakt: biuro@ipbbs.org.pl

Wniesienie sprzeciwu jest jednoznaczne z wycofaniem zgody na otrzymywanie informacji od IPBBS.

Polityka prywatnosci

Klauzula informacyjna


(xxx-xxx-xx-xx) lub (xxx-xx-xx-xxx)

Adres formalny firmy


(opcjonalnie)
xx-xxx

Adres do korespondencji


(opcjonalnie)
xx-xxx


KONTAKT

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

ul. Działdowska 11 lok 4
01-148 Warszawa

+48 22 401 13 22

+48 22 401 23 22