Oferty pracodawców

Wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem ogłoszeń z ofertami pracy w branży biurowo - szkolnej, prosimy o kontakt z biurem Izby: biuro@ipbbs.org.pl

Oferty pracowników

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych pracą w branży biurowo – szkolnej. Nadesłane życiorysy są dostępne tylko dla Członków po zalogowaniu.

Jednocześnie informujemy, że po upływie 6 tygodni od ich zamieszczenia, życiorysy są usuwane ze strony www.ipbbs.org.pl a dane osobowe nie są archiwizowane przez Izbę Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie życiorysu na adres biuro@ipbbs.org.pl zawierającego klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

KONTAKT

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

ul. Działdowska 11 lok 4
01-148 Warszawa

+48 22 401 13 22

+48 22 401 23 22