Zarząd IPBBS:

Tomasz Świgost (FELLOWES)
Piotr Szymczyk (PRAXIS INVENT)
Michał Kośka (PANTA PLAST)
Michał Matuszczyk (KW TRADE)
Dariusz Strączyński (HAMELIN)

Zarząd IBS (w organizacji):

Paweł Mrowiński (ABIS) 
Leszek Wizner (BAWI) 
Marcin Klejnowski (BIURFOL) 
Lucyna Koptyra (BIURO PLUS L. A. KOPTYRA) 
Tomasz Świgost (FELLOWES POLSKA) 
Michał Matuszczyk (KW TRADE) 
Michał Kośka (PANTA PLAST) 
Piotr Szymczyk (PRAXIS)

KONTAKT

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

ul. Działdowska 11 lok 4
01-148 Warszawa

+48 22 401 13 22

+48 22 401 23 22