Cel i zalety certyfikacji IPBBS certyfikatem RQ/ RQS

  • Ujednolicenie i zweryfikowanie zgodności opisów i parametrów produktów potwierdzone certyfikatem – opisom certyfikowanych produktów będzie można zaufać
  • Stworzenie, nadzorowanie i rozwój standardu opisu produktów, a w szczególności utworzenie wzoru opisu produktu do wykorzystania w różnych bazach produktowych,platformach B2C i B2B,ze szczególnym uwzględnieniem w eKatalogach UZP
  • Możliwość dokładnego monitorowania wyszukiwarek produktów i uproszczenie analizy statystyk sprzedaży,
  • Poprawienie etyki branży, szanowania własności praw intelektualnych itd.