O nas

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej (IPBBS) jest ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego powołaną do życia w 1994 roku, której Członkami są producenci, importerzy, dystrybutorzy i dealerzy artykułów papierniczych, biurowych i szkolnych, czyli firmy zaopatrzeniowo-usługowe dla biznesu, szkolnictwa i nauki, sektora ochrony zdrowia i instytucji rządowych.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska oraz w obliczu zachodzących zmian i trendów rynkowych, po 22 latach działania, Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej (IPBBS) zmienia swoją formułę. Członkowie IPBBS, podjęli przełomową decyzję o przekształceniu dotychczasowego Stowarzyszenia w Izbę Gospodarczą (IBS). Obecnie jesteśmy więc świadkami zupełnie nowego rozdziału w naszej branży.

Głównym celem tak znaczących zmian jest zwiększenie możliwości Izby zmieniając ją ze stowarzyszenia osób fizycznych wspieranych przez firmy, w organizację zrzeszającą firmy reprezentowane przez ich umocowanych przedstawicieli. Toistotna zmiana formuły prawnej. Formuła ta z jednej strony pozwala na włączenie do prac Izby wszystkich osób desygnowanych przez firmy członkowskie, z drugiej zyskuje konkretne możliwości opiniowania i w ten sposób wpływania na rozwój życia gospodarczego w jej obszarze funkcjonowania.

O powołaniu Izby Gospodarczej w miejsce Stowarzyszenia IPBBS mówiło się już dawno. Teraz to już konieczność. Rozpoczęte przez IPBBS projekty Certyfikacji RQ i budowy katalogów opisów produktów do platformy przetargowej e-Katalogi wymagają silnej organizacji zrzeszającej producentów (wprowadzających produkty na rynek), dystrybutorów i dealerów (resellerów ). Tylko taka organizacja może być równorzędnym partnerem dla takich organizacji jak Urząd Zamówień Publicznych, Polskie Centrum Akredytacji i inne gdzie możemy negocjować zasady prezentacji i preferencji dla naszych produktów. Pamiętajmy, że rynek elektroniczny nie ma granic i jedyne wspólne działania dzięki połączeniu sił w Izbie Gospodarczej mogą dać zauważalne efekty. Wiemy, że to możliwe po przykładach osiągnięć izb innych krajów.

W nowej formule organizacyjnej w pierwszej kolejności nowo powołana Izba Gospodarcza będzie koncentrować się na rozwoju działalności firm członkowskich w zakresie:

  • promocji najlepszych praktyk
  • uzyskania korzyści ze wspólnych przedsięwzięć z wykorzystaniem efektu skali
  • wspólnego działania w zakresie rozwoju sprzedaży (projekt eKatalogi)
  • podnoszenia jakości produktów i usług (projekt certyfikacja RQ i RQS)
  • wsparcia produkcji krajowej i jej eksportu
  • uzyskania finansowania projektów na preferencyjnych warunkach
  • uzyskania dotacji (dodatkowe 15 punktów w ocenie projektów w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO 1.4 2014-2020)