Regulamin Użytkownika Katalogu Branżowego

Tworzony Katalog Branżowy jest pierwszym elementem większej całości i jego forma nie jest jeszcze ostateczna. Regulamin Użytkownika odnosi się do 2 fazy uruchomienia i dlatego nie jest jeszcze opublikowany itd.