Korzyści i zniżki na usługi (ibs)

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W IBS

 1. Wizerunkowo-promocyjne LOGO IBS: firmy członkowskie mogą używać na wszelkiego rodzaju materiałach logo IBS, które potwierdza, że należy do prestiżowej organizacji biznesowej:

  • Każda firma zrzeszona w IBS otrzymuje prawo do wykorzystania znaku izby.
  • Znak ten, który będzie promowany przez Izbę, ze względu na swoją rozpoznawalność i efektywność marketingową, stanowić będzie dla firm wartość promocyjną i
   potwierdzającą, iż firma stosuje Kodeks Dobrych Praktyk

  WSPARCIE WIZERUNKU FIRMY:

  • Izba, na swoich stronach i w swoich mailingach będzie informowała o wydarzeniach związanych z firmami zrzeszonymi.
  • IBS będzie wysyłało zaproszenie na wydarzenia, organizowane przez firmy zrzeszone.
  • Udzielanie rekomendacji dla firm członkowskich

  PROMOWANIE CZŁONKÓW NA FORUM KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

  • Organizacja dofinansowania kosztów związanych z wystawianiem się na targach zagranicznych.
  • Organizacja wysp i stoisk promocyjnych, promujących członków IBS na targach i wydarzeniach krajowych i międzynarodowych.
  • Organizacja i współtworzenie akcji konsumenckich, m.in. promujących niezależnych detalistów.
 2. Budowanie relacji, nawiązywanie kontaktów KOJARZENIE BIZNESOWE:

  • Wydarzenia, które pomogą wymienić kontakty biznesowe.
   • FORUM
   • Zaproszenia na wydarzenia biznesowe organizowane i współorganizowane przez izbę i organizacje biznesowe, z którymi IBS współpracuje
  • Imprezy integracyjne i spotkania o charakterze rekreacyjnym (rajdy motocyklowe, rowerowe, zawody narciarskie).
  • Możliwość skorzystania z sali w biurze Izby, na spotkania o charakterze biznesowym.
  • Prezentacje tematyczne, prowadzone przez dostawców rozwiązań dla biznesu.
 3. Biznesowe

  LEGISLACJA:

  • Silne wsparcie branżowe w celu usunięcia barier prawnych utrudniających rozwój sektorów biznesowych reprezentowanych przez firmy członkowskie IBS.
  • Bezpłatny udział w grupie merytorycznej, zajmującej się działaniami legislacyjnymi.
  • Udział w grupie opiniującej stanowiska dla instytucji państwowych
  • Dostęp bezpłatny, bądź na preferencyjnych warunkach, do bazy ekspertów w zakresie porad m.in. w dziedzinach:
   • prawa autorskiego i własności przemysłowej,
   • danych osobowych,
   • zamówień publicznych,
   • prawa celnego,
   • certyfikacji,
   • umów z dostawcami (powierzchni handlowych, magazynowych, rozwiązań IT etc.)
  • Wsparcie przy uzyskaniu dotacji unijnych: dla członków z min. 6 miesięcznym stażem, dodatkowe 15 punktów w ocenie projektów w regionalnych programach
   operacyjnych (rpo 1.4 2014-2020).

  PRODUCT INFORMATION MANAGEMENT

  • Dostęp do ogólnopolskiej bazy informacji o produktach, opartej na centralnym repozytorium danych, które umożliwia tworzenie i rozpowszechnianie informacji
   produktowej w różnych kanałach, takich jak systemy e-commerce, aplikacje mobilne, serwisy www, katalogi, pliki PDF itp. System zapewnia m.in.:

   • integralność danych we wszystkich kanałach sprzedaży
   • kontrolę publikowanych danych
   • obniżenie kosztów związanych z wewnętrznymi procesami tworzenia bazy danych produktowych oraz samej obsługi klienta
   • podnoszenie współczynnika konwersji

  EDUKACJA/INFORMACJA

  • Firmy mogą uczestniczyć w szkoleniach, po których uczestnicy otrzymują certyfikat.
  • Przygotowanie działań w ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej
  • Dostęp do istotnych dla sektorów biznesowych firm członkowskich informacji – biuletyn informacyjny.

  GRUPY MERYTORYCZNE:

  • Grupy sektorowe
  • Udział w tworzeniu poradników
  • Udział w tworzeniu dobrych praktyk
  • Udział w tworzeniu standardów
  • Tworzenie materiałów eksperckich
  • Spotkania odbywają się kilka razy w roku

  BADANIA

  • Dostęp do raportów IBS
  • Możliwość promocji firmy na łamach raportów

  ZNIŻKI

  • Korzystanie z katalogu zniżek, wynegocjowanych dla firm członkowskich.