Zarząd IPBBS

  • Tomasz Świgost (FELLOWES)
  • Piotr Szymczyk (PRAXIS INVENT)
  • Michał Matuszczyk (KW TRADE)