Poziomy członkowskie (ibs)

4  poziomy członkostwa

  1. POZIOM PLATYNOWY
  2. POZIOM ZŁOTY
  3. POZIOM SREBRNY
  4. POZIOM BRĄZOWY

Poziomy Członkostwa brązowe, srebrne, złote i platynowe przyznaje Zarząd Izby w zależności od:

  • wielkości płaconej składki miesięcznej (50, 200, 300, 400zł)
    w odniesieniu do obrotów firmy
  • zaangażowania w rozwój i zasługi dla branży,
  • długości stażu członkowskiego,
  • aktywności w ramach projektów prowadzonych przez Izbę itp.

Poziomy członkostwa i uprawnienia przyznaje Zarząd. Raz do roku odbywa się weryfikacja poziomów i uprawnień, które mogą być podniesione/zwiększone lub w szczególnych przypadkach obniżone na wniosek organów Izby.