Projekt certyfikacji produktów (RQ) i systemów (RQS)

Porozumienie Przedsiębiorców zmierza do upraszczania procesów biznesowych, które wpłyną na ich automatyzację i w rezultacie zwiększenie efektywności. Wszelkie systemy komputerowe muszą korzystać z opisów produktów, a ich standaryzacja przez Izbę pozwoli na uniknięcie duplikacji prac i błędów. Dlatego Izba rozpoczęła projekt certyfikacji produktów (RQ) i systemów (RQS), w ramach którego zamierza koordynować prace mające na celu stworzenie uniwersalnego drzewa produktów,  powiązanego w prosty sposób z funkcjonującymi klasyfikacjami. Upowszechnienie takiego drzewa produktów umożliwi szybszy rozwój sprzedaży w Internecie i uprości promocję produktów. Izba do tego projektu powołała Komisję Rekomendacyjną składającą się z osób mających wiedzę o produktach, będących pracownikami producentów, dystrybutorów i importerów. Komisja Rekomendacyjna pracowała do tej pory ad hoc, ale wkrótce jej działania zostaną zintensyfikowane. Drugim celem Komisji Rekomendacyjnej jest stworzenie standardowego opisu produktów. Trzecim celem jest ustalenie zasad certyfikacji produktów i nadzór nad tym projektem.

Komisja Rekomendacyjna to ciało doradcze stworzone z menedżerów produktów i innych osób mających wiedzę o produktach. Do komisji nominuje i skreśla osoba umocowana w rejestrze firmy.

Przypominamy wszystkim Członkom, że nominując przedstawiciela do Komisji Rekomendacyjnej  (osoba mająca szczegółową wiedzę o produktach) będziecie Państwo mogli wpływać na standard opisów produktów oraz ich certyfikację Certyfikatem Jakości RQ/RQS. W skład zespołów zajmujących się daną kategorią produktów wchodzą co najmniej dwie osoby przedstawicieli dostawców i co najmniej jedna osoba przedstawiciel dystrybutorów/dealerów. Komisja wybiera swojego przewodniczącego. Decyzje komisji zapadają przez głosowanie, przy czym w przypadku braku rozstrzygnięcia głos decydujący ma dystrybutor/ dealer.

Prosimy o przesyłanie nominacji na adres platforma@ipbbs.org.pl

Platforma sprzedażowa przyszłością branży