O Platformie PIM

Gwałtowny rozwój E-Commerce na świecie wymusza większą współpracę pomiędzy dostawcami, dystrybutorami i dealerami w celu zapewnienia szybkiego przygotowania pełnych i integralnych danych produktowych. Współpraca jest potrzebna w celu określenia jednolitych standardów opisów produktów i drzew produktowych jak również dla zbudowania narzędzi do automatycznej wymiany wyselekcjonowanych, integralnych danych z dowolnymi platformami publikacji w druku i przestrzeni Internetu.
Platforma PIM (Product Information Management) jest długofalowym projektem informatycznym mającym na celu stworzenie Polskiego Katalogu Produktów Branży Biurowo – Szkolnej, która:

 • prezentuje dane Dostawców, Dystrybutorów i Dealerów na stronie informacyjnej
 • tworzy Polski Katalog Produktów Branży Biurowo – Szkolnej
 • przechowuje  dokumentację związaną z certyfikacją jakości
 • umożliwia tworzenie indywidualnych katalogów ofert produktów
 • synchronizuje katalogi umożliwiając publikację w dowolnych mediach

W pierwszym etapie Dostawcy, Dystrybutorzy i Dealerzy mogą tworzyć swoją stronę informacyjną zawierającą dane adresowe, zdjęcia firmy, profil, używane drzewo produktowe,  grafiki marek produktów i ich sposób użycia zgodnie z polityką brandingu. Strona informacyjna umożliwia wszystkim użytkownikom import grafik marek. Strona informacyjna będzie wizytówką firmy a wszystkie strony łącznie stworzą Katalog Przedsiębiorstw Branży Biurowo – Szkolnej podzielony na Dostawców, Dystrybutorów i Dealerów. W szczególnych przypadkach firma będzie mogła posiadać dwie strony informacyjne jako Dostawca i jako Dystrybutor, np. gdy  Dystrybutor ma produkty pod swoją marką ”Private Label” lub Dostawca/ Dystrybutor sprzedaje niektóre produkty do użytkownika końcowego.

Użytkownik importujący grafikę marki zobowiązuje się stosować markę zgodnie z polityką i zasadami brandingu jej właściciela i przyjmuje do wiadomości odpowiedzialność, konsekwencje wynikające z naruszeń oraz że właściciel marki może zakwestionować sposób ich użycia i decydować kto i w jaki sposób może je wykorzystywać, a także, że w szczególnym przypadku może zabronić jej wykorzystania.

W drugim etapie Dostawcy będą mogli manualnie, półautomatycznie lub automatycznie stworzyć na platformie PIM standardowy, sparametryzowany katalog produktów. Powyższe dane po weryfikacji stworzą Bazę Depozytową (BD) informacji o produktach, zawierającą Polski Katalog Produktów Branży Biurowo – Szkolnej. Dystrybutorzy i Dealerzy będą mogli przy użyciu jego zawartości tworzyć swoje podkatalogi zawierające wybraną część produktów i wybraną część opisów według utworzonego profilu.
Równolegle Komisja Rekomendacyjna przystąpi do certyfikacji wskazanych produktów Certyfikatem Jakości RQ. Szczegółowy opis procesu certyfikacji znajduje się w zakładce Certyfikacja.

W trzecim etapie Platforma umożliwi na masowe tworzenie ofert zawierających dane sprzedającego, cenę i warunki sprzedaży w celu ich eksportu do platform sprzedażowych takich jak UZP e-Katalogi. Integracja z zewnętrznymi platformami sprzedażowymi będzie przeprowadzana sukcesywnie.

Legenda:

 1. BD – Baza Depozytowa Informacji o Produktach, administrowana przez Komisję Rekomendacyjną i nadzorowaną przez pracownika Izby
 2. KATALOG DOSTAWCY – dane produktowe w standardzie UF administrowane przez Dostawców
 3. KATALOG DYSTRYBUTORA/ DEALERA – wybrane z BD i administrowane przez Dystrybutorów/ Dealerów dane produktowe
 4. OFERTA – dane produktowe oraz dane sprzedażowe zawierające cenę i warunki sprzedaży, administrowane przez Dystrybutorów/ Dealerów
 5. MECHANIZMY INTEGRACJI – manualna, półautomatyczna i automatyczna wymiana danych na odpowiednim poziomie dostępu i autoryzacji. Mechanizmy integracji mogą zawierać dane logistyczne, dostępność produktów
 6. MEDIA  – własne lub zewnętrzne media do publikacji ofert handlowych w wersji elektronicznej (E-Commerce lub katalog drukowany)
 7. BAZA WŁASNA DOSTAWCY  – baza produktów, import/export danych