Standardy branżowe – wizja wdrożenia certyfikatów

PROJEKT WDROŻENIA CERTYFIKATÓW JAKOŚCI IBS

Jednym z głównych zadań Izby jest stworzenie uniwersalnego drzewa produktów, powiązanego w prosty sposób z funkcjonującymi klasyfikacjam i. Upowszechnienie takiego drzewa produktów umożliwi szybszy rozwój sprzedaży w Internecie i uprości promocję produktów. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowaną wizją wdrożenia dwóch certyfikatów jakości Produktów wg Izby.

Wizja wdrożenia:

I. Certyfikatu RQ – Rekomendacji Gwarantowanej Jakości Produktów
II. Certyfikatu RQS – Systemu Rekomendowanej Gwarantowanej Jakości Produktów

Przetargi Publiczne artykułów biurowych ujawniają wiele sytuacji, w których produkty gorsze mają deklarowane co najmniej takie same parametry i wypierają produkty lepsze. Powoduje to domniemanie, że niektórzy dostawcy stosują dowolne metody określania istotnych parametrów, aby tylko sprostać zapytaniu przetargowemu i wygrać. Stosowanie sprzeciwów przez pozostałych oferentów przedłuża procedurę przetargową i często nie daje możliwości wykazania wyższości lepszych produktów i zmiany werdyktu końcowego.

Członkowie Izby widzą potrzebę zarówno poddania produktów bezstronnej ocenie jakościowej, a także chcą bezwzględnie stosować jednolity standard oceny ich jakości i prezentacji w formie ujednoliconych kart katalogowych produktu. Produkty wraz z ich opisami poddawane będą ocenie Komisji Rekomendacyjnej Izby reprezentującej środowisko producentów, importerów i dystrybutorów. Komisja będzie opiniować uniwersalny standard opisu produktu i oceniać dokumentację poszczególnych produktów. Wynikiem oceny będzie wydanie Certyfikatu RQ, równoznaczne z rekomendacją zakupową potwierdzającą zgodność specyfikacji z produktem, oraz spełnianie określonych dla danego produktu wymagań jakościowych zgodnych z przeznaczeniem. Właściciele Certyfikatu RQ (wprowadzający na rynek) będą mogli poświadczać tym certyfikatem produkt na karcie produktu i w ofertach, w których opis produktu będzie identyczny z zatwierdzoną tymże certyfikatem Kartą Produktu. Rozwinięciem Certyfikatu RQ jest Certyfikat RQS – gwarancja systemu jakości obejmująca nie tylko produkt, ale też usługę dystrybucji, gwarantującą utrzymanie wysokich standardów dostawy i obsługi posprzedażowej. W tym przypadku certyfikat nie byłby przypisany do produktu, lecz do całego systemu, czyli jakość oferty produktu od konkretnego Dystrybutora/Dealera byłaby gwarantowana Certyfikatem.

Planuje się uruchomienie dwóch ścieżek certyfikacji, procedurę pełną i procedurę uproszczoną. Procedurę pełną będzie się uruchamiać wyłącznie w odniesieniu do produktów, gdzie istnieje przypuszczenie, że wyłącznie ta procedura pozwoli na właściwą obiektywna ocenę. Decyzję w tym zakresie będzie podejmować najpierw Komisja Rekomendacyjna i Zarząd Izby.

Izba zbuduje niezbędną infrastrukturę organizacyjną w tym przegotuje regulamin pracy i zasady tworzenia składu Komisji Rekomendacyjnej. Biuro Izby będzie w miarę możliwości publikować listę produktów poddawanych procesowi certyfikacji na swojej stronie internetowej. Zakłada się, że Izba wyda certyfikat w ciągu do 3 tygodni w razie braku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub badań.

Cel i zalety certyfikacji IPBBS  certyfikatem RQ/ RQS

  • Ujednolicenie i zweryfikowanie zgodności opisów i parametrów produktów potwierdzone certyfikatem – opisom certyfikowanych produktów będzie można zaufać
  • Stworzenie, nadzorowanie i rozwój standardu opisu produktów, a w szczególności utworzenie wzoru opisu produktu do wykorzystania w różnych bazach produktowych,platformach B2C i B2B,ze szczególnym uwzględnieniem w eKatalogach UZP
  • Możliwość dokładnego monitorowania wyszukiwarek produktów i uproszczenie analizy statystyk sprzedaży,
  • Poprawienie etyki branży, szanowania własności praw intelektualnych itd.