Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo – Szkolnej (IPBBS) z siedzibą w Markach (kod pocztowy 05-270), przy ul. Bandurskiego 94 .

Co to są pliki cookies?

Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Jakie funkcje spełniają cookies?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych.

IPBBS, wydawca strony internetowej ipbbs.org.pl używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony, a także dostosowania jego zawartości do preferencji użytkownika. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i
zawartość. Oprócz tego, IPBBS może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem
tym może być między innymi Google, który zbiera potrzebne IPBBS dane.

Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

Klauzula informacyjna

Stowarzyszenie Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo – Szkolnej z siedzibą przy ul. Bandurskiego 94 w Markach (kod 05-270) jest administratorem danych osobowych, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS0000067717; NIP 5211158982, tel.: 730 086 970, biuro@ipbbs.org.pl, www.ipbbs.org.pl

Cel przetwarzania danych osobowych: dostarczenie biuletynu IPBBS informacyjno-prawnego i doradczego,  newsletteru wraz z bieżącymi informacjami branżowymi i pokrewnymi, wysyłanie zaproszenia do udziału w warsztatach, szkoleniach, organizowanie konferencji w tym corocznym Forum IPBBS i sympozjów, wystaw handlowych (targów) lub reklamowych, prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie usług doradczych w zakresie marketingu, zarządzania, finansów, towaroznawstwa,  prowadzenie działalności integrującej członków Izby poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską – zaproszenia do udziału w wyjazdach integracyjnych. Dane osobowe przetwarzane są również przez biuro rachunkowe, w systemie księgowym oraz w systemie spersonalizowanej i wielokanałowej komunikacji z odbiorcami (mailing).

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz IPBBS, podmiotom tym udostępniamy dane osobowe,
w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni, np. call center wykonujące obsługę klienta przy organizacji forum.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli realizacji zadań statutowych IPBBS oraz art. 9 ust. 2 lit d) przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności.

Okres przechowywania danych osobowych: 2 lata od otrzymania rezygnacji lub wykreśleniu z członkostwa.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Osoba ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba ma prawo do wniesienia skargi do:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2
00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000

Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usług świadczonych przez IPBBS.

Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
lub organizacji międzynarodowych.