AktualnościBiuletyn 07/2022

Walne Zgromadzenie Członków IPBBS

W dniu 28 czerwca 2022 r., odbyło się Walne Zgromadzenie Członków IPBBS.

WZC UCHWAŁĄ 05/06/WZ/2022 z dnia 28-06-2022 r. powołało następujące osoby do Zarządu IPBBS na okres XIV kadencji:

  1. Tomasz Świgost
  2. Piotr Szymczyk
  3. Michał Matuszczyk

UCHWAŁĄ 06/06/WZ/2022 z dnia 28-06-2022 r. powołało  następujące osoby do Komisji Rewizyjnej na okres XIV kadencji:

  1. Andrzej Szeremeta
  2. Mirosław Szydłowski

Zgodnie z porządkiem obrad nastąpiło omówienie istotnych tematów dotyczących planowanych działań Izby oraz dyskusja i wolne wnioski.

Podsumowanie:

jednym z głównych kierunków prac Zarządu Izby nowej XIV kadencji będą zagadnienia związane
z handlem cyfrowym e-commerce.

E-commerce w wersjach B2B, B2BC, lub B2C rozwija się i nie ma alternatywy. Wiadomo, że trzeba rozwijać platformy handlu internetowego, jednak pozostaje mnóstwo pytań jak to robić.
Platforma z produktami to tylko początek. Prawdziwym wyzwaniem jest strategia dotarcia do klienta, jego zdobycie i utrzymanie. Izba będzie uważniej śledzić jak to się robi w innych krajach i podpowiadać kolejne sprawdzone rozwiązania. Od września planujemy cykl spotkań przedstawiających strategie współpracy i inne ważne kwestie dotyczące handlu cyfrowego.

Zarząd XIV i Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku MiŚP

IPBBS potwierdziła wcześniejsze pełnomocnictwo i zgłosiła Wiesława Kozaneckiego jako przedstawiciela do reprezentowania IPBBS w Radzie Przedsiębiorców i jako przedstawiciela do prac w  Zespole Roboczym d.s. Ubezpieczeń Społecznych przy Radzie Przedsiębiorców.

Udostępnij: