Artykuły

90% wszystkich odpadów biurowych w USA to papier. Statystyczny Amerykanin zużywa około 500 funtów papieru rocznie, co jest jednym z najwyższych wskaźników zużycia papieru na świecie.

Zużycie papieru biurowego stanowi poważne wyzwanie dla środowiska. Prawie 4 miliardy drzew, czyli 35% wszystkich drzew wycinanych na całym świecie, jest wykorzystywanych w przemyśle papierniczym. W Stanach Zjednoczonych 90% wszystkich odpadów biurowych to papier, a przeciętny pracownik biurowy zużywa około 10 000 kartek papieru rocznie. Ta liczba wskazuje, że jest potrzebne promowania efektywnych strategii wykorzystania papieru i bardziej zrównoważonych praktyk w środowisku biurowym, w tym programów recyklingu i przejścia na alternatywy cyfrowe i wskazuje na potrzebę większej świadomości ekologicznej nowoczesnych biur.

Fakt, że każdy pracownik biurowy w Stanach Zjednoczonych zużywa około 10 000 arkuszy papieru rocznie i wysyła oraz odbiera 121 e-maili dziennie, prezentuje także skalę wydatków amerykańskich korporacji i zachęca amerykańskich ekspertów do zastanowienia się nad implikacjami środowiskowymi i rozważenia skutecznych strategii promowania bardziej zrównoważonego, papierowego miejsca pracy.

Recykling 1 tony papieru pozwala zaoszczędzić 17 dojrzałych drzew, 7 000 galonów wody, 3 metry sześcienne powierzchni wysypiska śmieci i 2 beczki ropy, co zachęca do refleksji jak głęboki wpływ na środowisko może mieć zwykły recykling papieru biurowego. Papier stanowi 25% odpadów składowanych na wysypiskach i 33% odpadów komunalnych co oznacza, że jedna trzecia odpadów komunalnych pochodzi wyłącznie z papieru.

Dane dotyczące zużycia papieru biurowego podkreślają jego niesłabnące znaczenie pomimo ery cyfrowej. Jednak związane z tym implikacje środowiskowe wskazują na potrzebę bardziej zrównoważonych praktyk w miejscach pracy. Trend w kierunku pracy zdalnej i postęp technologiczny mogą w przyszłości pomóc w zmniejszeniu zużycia papieru i odpadów, co przyczyni się zarówno do efektywności ekonomicznej, jak i ochrony środowiska.

Na podstawie www.gitnux.org

Udostępnij: