AktualnościArtykułyBiuletyn 06/2022

Bong spodziewa się przywrócenia marż

Producent kopert i opakowań, Bong, powiedział, że renegocjacje kontraktów doprowadzą do lepszych marż w nadchodzących miesiącach.

Szwedzka grupa odnotowała gwałtowny spadek zysków w pierwszym kwartale 2022 r. pomimo znacznego wzrostu sprzedaży zarówno w działach Envelope, jak i Light Packaging. EBITDA spadła o ponad 40% rok do roku do 22 mln SEK (2,2 mln USD), podczas gdy skorygowany EBIT spadł do 6 mln EUR, w porównaniu z 22 mln EUR w tym czasie w zeszłym roku.

„Straszna wojna na Ukrainie drastycznie przyspieszyła i tak już bardzo napiętą sytuację w łańcuchach dostaw surowców do produkcji i części zamiennych do maszyn” – powiedział prezes Kai Steigleder w swoim kwartalnym liście do akcjonariuszy. „Ponadto byliśmy świadkami czteromiesięcznego strajku w fińskich papierniach firmy UPM, jednego z głównych dostawców papieru w naszej branży. To wszystko spowodowało opóźnienia w dostawach i bezprecedensowy duży wzrost kosztów w różnych segmentach, ale zwłaszcza w papiernictwie, transporcie, opakowaniach, foliach okiennych, kleju i energii”.

Dodał: „Na szczęście ten strajk zakończył się porozumieniem między UPM a związkami pod koniec kwietnia. Ale nie zobaczymy ulgi w dostawach papieru przed trzecim kwartałem. Wszystkie inne czynniki w naszych łańcuchach dostaw, o których mowa powyżej, pozostają bardzo napięte, przynajmniej do końca roku”.

Steigleder powiedział, że Bong nadal „znacznie podnosił ceny sprzedaży” w pierwszym kwartale, próbując odzyskać utraconą marżę.

„Naszym wyzwaniem jest zmniejszenie odstępu czasowego między każdym wzrostem kosztów nowych surowców a [następnym] przeniesieniem na naszych klientów” – zauważył. „Opóźnienia czasowe wynikają głównie z istniejących długoterminowych kontraktów na dostawy, które musiały zostać zrealizowane. Wyścig o odzyskanie marż poprzez wzrost cen sprzedaży również pozostaje naszym największym wyzwaniem w II kwartale”.

Sprzedaż kopert Bong w tym kwartale wyniosła 357 mln SEK, co oznacza wzrost o 7% po uwzględnieniu różnic kursowych. Poprawa była w całości spowodowana podwyżkami cen, a wolumeny spadały zgodnie z trendami rynkowymi. Przychody z lekkich opakowań wzrosły o 12% rok do roku do 150 mln SEK.

Prezes Bong jasno określił przyszłe priorytety firmy.

„W destrukcyjnym środowisku kontynuujemy naszą drogę transformacji w firmę zajmującą się lekkimi opakowaniami” – powiedział.

„Naszym głównym celem na najbliższe trzy miesiące pozostanie odzyskanie marży poprzez kolejne podwyżki cen. Równolegle musimy – i będziemy – dalej rozwijać naszą sprzedaż lekkich opakowań. Dlatego będziemy kontynuować nasz plan inwestycyjny.

„Ogólny wzrost w handlu elektronicznym i trend odchodzenia od tworzyw sztucznych do bardziej zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań papierowych będą wspierać i wspierać naszą strategię transformacji i nasze ambicje rozwojowe”.

Źródło: OPI news, Kristianstad, Szwecja.

Udostępnij: