AktualnościArtykułyBiuletyn 04-05/2020

Epidemia COVID-19: Czy jesteśmy gotowi na wymuszoną cyfryzację?

Epidemia COVID-19 pchnęła biznes kierunku pracy zdalnej. Warunkiem jej skuteczności jest nie tylko posiadanie odpowiednich narzędzi informatycznych, ale przede wszystkim  umiejętność ich efektywnego wykorzystania w procesach realizowanych do niedawna jeszcze w  sposób tradycyjny. Tymczasem aż 30% polskich firm uważa, że wyzwaniem dla cyfryzacji jest właśnie konieczność nabycia nowych kompetencji technicznych przez pracowników.

Eksperci od rynku pracy i ekonomiści nie mają wątpliwości. Epidemia COVID-19 ma ogromny wpływ na sytuację makroekonomiczną. Międzynarodowa Organizacja Pracy alarmuje, że nawet 25 mln osób na świecie może stracić pracę w wyniku pandemii. Według najnowszych szacunków ekonomistów, w kraju bezrobocie może dotknąć nawet 13% pracowników.

Przedsiębiorcy robią co mogą, by utrzymać ciągłość biznesów. Tam gdzie to możliwe, firmy odesłały pracowników do domów i przeszły na telepracę. Tak zwany tryb home office wymaga zmian organizacyjnych, nabycia nowych umiejętności w zakresie organizacji czasu pracy i, często masowego, przejścia na cyfrowe narzędzia komunikacji.

W związku z pandemią firmy w Polsce praktycznie z dnia na dzień musiały przeorganizować swoje procesy i procedury, tak aby mogły być one w całości realizowane zdalnie.

Zupełnie na czym innym polega praca w trybie home office, jeśli tylko wybrane zadania wykonywane są na odległość, w porównaniu z sytuacją, kiedy cały proces musi być zrealizowany cyfrowo. To wymaga zdecydowanie innych umiejętności zarówno w zakresie obsługi narzędzi, jak i zarządzania czy komunikacji – mówi Maurycy Pałkiewicz, Wiceprezes Zarządu S&T.

Nawet w warunkach sprzed okresu kryzysu w obszarze adaptacji kompleksowych rozwiązań cyfrowych, polskie firmy borykały się nie tylko z brakiem odpowiednich kompetencji, ale również z oporem mentalnym wśród pracowników. Nastawienie tych ostatnich ma szczególne znaczenie w dobie epidemii, bo nawet, jeśli nie mają oni wyboru, to ich efektywność zależeć będzie od chęci adaptacji do nowych rozwiązań.

Transformacja cyfrowa związana jest bowiem z pozyskiwaniem nowych umiejętności technologicznych – a to jako barierę w jej przeprowadzeniu wskazało 30% menedżerów polskich firm. Ponadto niewiele mniej, bo 29% badanych, zadeklarowało, że profil kompetencyjny personelu i  mentalny opór zespołu utrudniają adaptację rozwiązań cyfrowych.

Informatyzacja przedsiębiorstw to proces wielopłaszczyznowy, dotykający nie tylko procesów i wspierających je technologii, ale także ludzi – mówi Maurycy Pałkiewicz, Wiceprezes Zarządu S&T. – Obecny kryzys wymusza przyspieszoną cyfryzację niektórych procesów i polskie przedsiębiorstwa stają przed niemałym wyzwaniem – zmianą postaw i podejścia nie tylko w obrębie narzędzi i technologii, ale także kompetencji i nastawienia samych pracowników.

 Motywacja do inwestowania w kompetencje pracowników powinna wzrosnąć

W polskich firmach świadomość konieczności  nabywania nowych kompetencji w związku z cyfryzacją jest dość wysoka. Spośród badanych menedżerów 44% stwierdziło, że reprezentowane przez nich firmy inwestują w rozwój pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji w związku z planowaną lub zrealizowaną cyfryzacją procesów, przy czym koszty szkoleń nie przekraczają 4% kosztu pracownika. Blisko 20% respondentów zadeklarowało, że ich firmy stale i dużo inwestują w rozwój pracowników, a przeznaczane na to środki przekraczają 4% kosztu pracownika.

W obliczu cyfryzacji „wymuszonej” kryzysem i w warunkach pracy zdalnej, firmy nie będą miały jednak łatwego zadania, jeśli nie były na to wcześniej przygotowane.

Niemal co trzeci respondent (29%) wskazał, że u niego w firmie nie inwestuje się w rozwój kompetencji pracownika, ale w tych firmach pracownicy w dużej mierze dokształcają się we własnym zakresie, a pracodawca umożliwia im rozwój zawodowy w godzinach pracy. Tylko 7% badanych managerów zadeklarowało, że zamiast inwestować w podnoszenie kompetencji załogi, reprezentowane przez nich firmy szukają pracowników o wymaganych kompetencjach na rynku.

Trwający kryzys z pewnością utrwali motywację firm do rozwijania kompetencji pracowników, by efektywnie funkcjonowali w cyfryzowanym środowisku pracy. Z drugiej strony jednak, tradycyjne metody szkoleniowe będą musiały zostać zweryfikowane tak, by dostosować się do ograniczeń wynikających z zagrożeń epidemiologicznych.

Pomysłodawca i inicjator projektu: S&T
Partnerzy projektu: Hewlett Packard Enterprise oraz Infor.

Udostępnij: