AktualnościArtykuły

Inwestycje w IT oraz system abonamentowy szansą na rozwój.

Spowolnienie gospodarcze to temat niezmiennie budzący niepokój wśród przedsiębiorców na całym świecie. Według badań przeprowadzonych przez firmę doradczą EY, prezesi polskich firm prognozują, że Polska odczuje skutki spowolnienia bardziej intensywnie niż reszta światowej gospodarki. Niemniej jednak, wykazują większy optymizm od swoich zachodnich odpowiedników, jeśli chodzi o przyszłość.

W obliczu tych wyzwań, przedsiębiorstwa starają się opracować strategie mające na celu minimalizację negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego. Reorganizacja dostaw, nowe inwestycje oraz fuzje i przejęcia to najpopularniejsze rozwiązania w tej dziedzinie. Ponadto, efektywne wykorzystanie nowych technologii może stanowić kluczowy czynnik w przetrwaniu trudnych czasów.

Raport Intel i Polcom ujawniają, że połowa ankietowanych firm planuje zwiększyć wydatki na nowe technologie, w tym rozwiązania chmurowe. Co więcej, aż 88% przedsiębiorstw dostrzega szanse rozwoju w nadchodzących zmianach technologicznych. Interesujące jest, że polskie firmy wykazują większą skłonność do inwestycji w IT, pomimo zbliżającego się spowolnienia gospodarczego. Inwestycje te mogą pomóc w ograniczeniu przyszłych kosztów. Model abonamentowy informatyki okazuje się być bardziej kosztowo efektywny niż tradycyjne rozwiązania wewnętrzne. To pokazuje, że nawet największe organizacje coraz bardziej cenią elastyczność – mówi Robert Czarniewski, wiceprezes i CFO Polcom.

W kontekście tych wyzwań, IPPBS finalizuje prace nad branżowym IPBBS PIM . To innowacyjne narzędzie pomagające przedsiębiorstwom efektywnie zarządzać danymi produktowymi oraz procesami związanymi z e-commerce.

Informacje w powyższym tekście zostały oparte na Raporcie EY (Badanie nastrojów CEO) oraz Raportach INTEL I POLCOM „Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie. Perspektywa na lata 2022-23”.

Udostępnij: