AktualnościArtykułyBiuletyn 07_2021

Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy

Franczyzobiorcy, franczyzodawcy oraz organizacje branżowe przyjęły Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy. Jest to pierwsza inicjatywa w obszarze podnoszenia standardów współpracy w tym sektorze, wspólna dla obu stron relacji franczyzowej

https://kodeksfranczyzy.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/kodeks_franczyzy_2.pdf

Pod Kodeksem podpisali się dotąd franczyzobiorcy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, a także sieci franczyzowe: Delikatesy Centrum, Lewiatan czy Żabka Polska. Współinicjatorami projektu są Polska Izba Handlu oraz Polska Organizacja Franczyzodawców, a patronują mu także Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Kodeks Dobrych Praktyk pozostaje inicjatywą otwartą dla wszystkich podmiotów działających na rynku franczyzy w Polsce.

Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy to wypracowany oraz sygnowany zarówno przez franczyzobiorców, jak i franczyzodawców dokument, uwzględniający ogromną różnorodność środowiska franczyzy jako modelu biznesowego. Jego celem jest zapewnienie ram dla optymalnej współpracy franczyzodawców i franczyzobiorców. Konieczność zapewnienia adekwatności i uniwersalności Kodeksu dla różnych modeli franczyzowych i branż stanowiła największe wyzwanie w pracach nad Kodeksem. Jego sygnatariusze wyrażają przekonanie, iż osiągnięte rozwiązanie jest możliwie najbliższe takiej uniwersalności.

– Dzięki pierwszym sygnatariuszom Kodeks Dobrych Praktyk obejmuje już ponad 10 tys. przedsiębiorstw działających na rynku franczyzy. Mamy już deklaracje woli przystąpienia przez kolejne sieci, także usługowe. Jestem przekonany, że tuż po wakacjach ta lista będzie znacząco dłuższa – powiedział Maciej Ptaszyński, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu.

Celem Kodeksu jest określenie dobrych praktyk, zasad i standardów, jakimi powinni kierować się franczyzobiorcy i franczyzodawcy we współpracy w ramach zawartej umowy franczyzy, a także przed jej zawarciem i bezpośrednio po jej rozwiązaniu.

Uzgodnienie zestawu dobrych praktyk dla współpracy w ramach franczyzy leży w interesie całego środowiska, tak franczyzodawców jak i franczyzobiorców, bez względu na różnice w realizowanych modelach franczyzowych. Stworzenie katalogu dobrych praktyk franczyzy i ich przestrzeganie pozwoli na dalszy właściwy rozwój tego modelu biznesowego tak, by pozostał źródłem satysfakcji z prowadzonej działalności dla obu stron umowy.

Jednym z ważnych celów Kodeksu jest zapewnienie obu stronom relacji franczyzowej odpowiedniej wiedzy na temat zasad współpracy, którą powinny posiąść i zweryfikować przed jej rozpoczęciem. W ocenie sygnatariuszy jest to jeden z kluczowych warunków pomyślnej współpracy biznesowej.

Sygnatariusze oraz wspierające Kodeks Dobrych Praktyk organizacje deklarują, iż będzie on dokumentem żywym oraz zawsze otwartym na możliwość dołączenia dla wszystkich podmiotów podzielających promowane w nim wartości.

Więcej informacji

Kontakt

Joanna Chilicka
tel. 728 253 660
e-mail: joanna.chilicka@pih.org.pl

 

Udostępnij: