AktualnościArtykuły

Komunikat Zarządu IPBBS z dnia 23.06.2023- Certyfikacja RQ

Dotyczy: Nabór zgłoszeń produktów do pierwszego promocyjnego cyklu Certyfikacji RQ wg. Systemu Gwarantowanej Jakości Rekomendowanych Produktów

Od lipca rozpoczynamy certyfikację produktów w celu ich oznaczenia chronionym znakiem towarowym Certyfikatu RQ.

Jeszcze w 2023r chcemy wydać pierwszy tysiąc certyfikatów dla pozytywnie ocenionych produktów. Celem certyfikacji jest oznaczenie produktów, graficzne wyróżnienie produktów polecanych przez branżę zgodnie z zatwierdzoną procedurą opisaną w regulaminie i innych opracowanych dokumentach systemowych.  Produkt oznaczony chronionym znakiem towarowym certyfikatu RQ jest rekomendowany do kupowania i użytku jako dobry wybór bo spełnia wymagane przez nas kryteria: techniczne, użytkowe, estetyczne, zrównoważonego rozwoju i reprezentuje dobrą wartość za zapłaconą cenę. Będziemy promować znak certyfikatu RQ a z nim certyfikowane produkty. W ramach wpisanych kryteriów dla kategorii produktów jesteśmy otwarci na wszystkie uzasadnione wnioski. Kryteria mogą dotyczyć oceny technicznej wg normy przez proponowane laboratorium, oraz kryteriów miękkich do oceny przez Komisję Rekomendacyjną i Zarząd Izby.

 Już mamy wstępny akces do systemu pięciu dostawców, ale zapraszamy wszystkich pozostałych Dostawców do składania zgłoszeń. Firmy zainteresowane certyfikacją prosimy o kontakt z kankikiel@ipbbs.org.pl. Udostępnimy dane do programu PIM, który pozwoli Państwu zgłosić produkt do certyfikacji z zachowaniem standardu danych.

Zgłoszenia objęte są stawką promocyjną 50% stawki bazowej i innymi upustami zgodnie z pkt.9 Opisu Systemu Certyfikacji RQ IPBBS. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

Zarząd IPBBS

Warszawa, 23.06. 2023

Udostępnij: