AktualnościArtykuły

Komunikat Zarządu IPBBS z dnia 23.06.2023- Polska Baza Produktów.

Dotyczy: PIM Polskiej Bazy Produktów i Polskiej Bazy Produktów Zaopatrzenia Biznesu – PBPZB Ergonode

Kontynuując prace przerwane przez Covid w wyniku szczegółowej analizy Izba wybrała Ergonode, jako partnera dostawcę oprogramowania klasy PIM wspieranego przez AI – sztuczną inteligencję. Razem z Ergonode wdrażamy oprogramowanie dla branży z wykorzystaniem międzynarodowego standardu  opisu produktów. Baza będzie zasilona wstępnie opisami 30 tysięcy dostępnych opisów w strukturze uniwersalnego drzewa produktów. W drugim etapie Izba zwróci się do Dostawców o poprawę i uzupełnienie danych. Zadbamy o ich o poprawność, jednorodność i zgodność z standardem przed ich dopuszczeniem do wersji produkcyjnej. Przygotowana baza będzie udostępniana na zasadach eksportu danych, lub integracji poprzez API. Wspólna baza produktów to jedyne rozwiązanie mogące korzystać z automatyzacji synchronizacji z dowolną platformą.  

Zarówno Dostawcy, jak i Dilerzy i Dystrybutorzy odsprzedający towary mają problem z tworzeniem i przechowywaniem danych produktowych. Korzystają oni z różnych rozwiązań, jednak tylko rozwiązanie ustandaryzowane i pełne zawierające dowolne potrzebne produkty i związane z nimi dane tekstowe, graficzne i filmowe zadowoli wymagającego odbiorcę. Projekt izby o roboczej nazwie PIM PBP wychodzi naprzód tym potrzebom. PIM PBP pozwoli na korzystanie z aktualnych danych marketingowych i logistycznych dziesiątek tysięcy produktów na zasadzie automatycznej  synchronizacji, a to powinno usunąć największą barierę rozwoju i utrzymania e-commerce jaką jest bogata i aktualna  baza produktowa.  

PIM PBP będzie dostępny w chmurze i zawierać będzie konfigurację danych preferowaną przez Dostawcę/Producenta do synchronizacji, oraz dane dodatkowe konfigurowane przez Izbę takie jak Certyfikat Jakości RQ, dodatkowe zdjęcia, filmy itd.. Dostawca może być biernym uczestnikiem za darmo, lub aktywnym za opłatą miesięczną. Aktywny Dostawca może korzystać bezpośrednio z bazy Izby wykupując dostęp, lub pośrednio wykupując zarówno dostęp do bazy Izby oraz dodatkowo dostęp do własnej już wstępnie skonfigurowanej  bazy do jego wyłącznego użytku. PIM daje Dostawcom możliwość kontroli nad zawartością e-commerce i daje wpływ na marketing swoich produktów. Dodatkowa baza własna może być bardziej komfortowym, niezależnym rozwiązaniem dającym możliwość przechowywania wszystkich danych produktowych np. dla różnych specjalistycznych kanałów sprzedaży, zwiększy bezpieczeństwo integracji z własnymi systemami ERP itd. i przełoży się na większą elastyczność ich wykorzystania np. w tworzeniu materiałów graficznych i pracy działu marketingu.

Dystrybutorzy i Dilerzy którzy wykupią dostęp do PIM PBP będą mogli szybko importować i synchronizować dowolne dane z platformami B2B/B2C. Uzyskają nie tylko dostęp do nowych produktów i kategorii z którymi nie mieli dotąd kontaktu, ale też będą mogli cyklicznie automatycznie modyfikować opisy, lub je tłumaczyć na inne opisy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zaimplementowany międzynarodowy standard opisów produktów  daje dostęp do  podobnych baz synchronizujących dane w innych krajach. To stwarza szansę krajowym Dostawcom do szybkiego wejścia do lokalnych e-commerce, oraz może pomóc do wyjścia krajowym producentom i Dystrybutorom za granicę dzięki łatwiejszej integracji z lokalnymi Dostawcami.

Pamiętam uwagę naszej koleżanki, że budowa ich bazy e-commerce kosztowała 200 tys. zł. Uważam, że gdyby uwzględniła wszystkie koszty to pewnie byłoby nawet więcej. Znam firmę której baza kosztowała 500 tys. zł. Tak było, bo firma robiła to sama w myśl zasady zrób to sam a Dostawcy nie byli przygotowani. Obecnie widzimy jak rozwija się nowe społeczeństwo współpracy i współdzielenia. To oczywiście nic nowego. Dawne cechy rzemieślników to stosowało od dawna. Wtajemniczenie kosztuje, ale można korzystać z większej wiedzy całej grupy. W myśl tej zasady działają bazy produktów tworzone przez społeczność Dostawców dla wspólnego interesu i do korzystania przez społeczność Dystrybutorów/Dilerów w Niemczech i UK. Dlaczego my nie mamy tego zrobić?

Raz zrobiona baza wymaga ciągłego uzupełniania. W miarę wzrostu ilości danych praca staje się nie do ogarnięcia bez automatyzacji. Pełna automatyzacja wymaga spełnienia warunku staranności, standaryzacji i procedur. Izba jest w stanie narzucić jednolity standard uniwersalny pozwalający na indywidualna konfigurację oddzielnie do potrzeb dostawcy danych – Dostawcy i odbiorcy danych – Dystrybutora/Dilera.

Oprogramowanie Ergonode sprawdza się doskonale w sklepach e-obuwie i innych także w środowisku międzynarodowym. Nasz projekt jest zaawansowany technologicznie, ambitny, ale coraz bliżej realizacji. Wszyscy którzy poprą nasz projekt na etapie rozwoju uzyskają preferencyjne warunki pełnego dostępu. 

Tomasz Świgost

Zarząd IPBBS    

Udostępnij: