AktualnościArtykuły

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego potwierdza wyższy od szacowanego spadek produkcji i zużycia papieru.

Rekordowo wysokie ceny energii i spowolnienie gospodarcze w 2022 r. miały większy wpływ na sektor celulozowo-papierniczy niż wcześniej sądzono – dowiadujemy się z najnowszych statystyk opracowanych przez Cepi (Konfederację Europejskiego Przemysłu Papierniczego)Europejski sektor celulozowo-papierniczy, w dużym stopniu zależny od kontekstu gospodarczego, doświadczył spowolnienia w 2022 r., szczególnie w ostatnich kwartałach roku. Zmniejszający się bilans handlowy może wskazywać na spadek globalnej konkurencyjności w okresie niepewności regulacyjnej dla całego europejskiego przemysłu, a zwłaszcza dla producentów opakowań z papieru i tektury.

Całkowite zużycie papieru i tektury w Europie w roku 2022 spadło o 3,5% (72,5 mln ton wobec 75,1 mln ton w r. 2021), przy czym pod koniec 2022 r. spadek był większy niż wcześniej szacowano, ponieważ strefa euro wchodziła w recesję, w dużej mierze spowodowaną rekordowo wysokimi cenami energii i surowców.

Po opublikowaniu wstępnego raportu na początku tego roku, ostateczny raport statystyczny Cepi za 2022 r. pokazuje skorygowane w dół dane dotyczące produkcji papieru i tektury, ze spadkiem o 6,1% w porównaniu z 2021 r. (85 mln ton w r. 2022 wobec 90,5 mln ton w r. 2021). Ten spadek produkcji jest bardziej wyraźny niż ten doświadczony podczas kryzysu Covid-19 (-4,7% w 2020 r.). Rekordowo wysokie ceny energii doprowadziły w szczególności do tymczasowych przestojów maszyn w drugiej połowie roku.

Produkcja celulozy spadła o 5,1% (35,2 mln ton w r. 2022 wobec 37,2 mln t w r. 2021), a jej zużycie o 2,6% i wyniosło 37,4 mln ton (wobec 38,4 mln w r.2021).

Wieloletnie trendy dla producentów masy celulozowej i papieru pozostają jednak pozytywne. Papier i tektura opakowaniowa, jako zrównoważony substytut alternatyw opartych na paliwach kopalnych, nadal jest jednym z głównych motorów wzrostu sektora. Jednak wyjątkowo produkcja opakowań z papieru i tektury w Europie spadła w 2022 r. o 4,6% (43,6 mln ton) w porównaniu z 2021 r. (44,9 mln ton).

Produkcja papierów graficznych (w tym gazetowego) spadła o 11,8% (22 mln ton w r. 2022 wobec 25 mln ton w r. 2021). Papiery higieniczne i sanitarne odnotowały wzrost produkcji o 2,6% r/r (8 mln ton w r. 2022 wobec 7,8 mln ton w r. 2021).

Największymi producentami papieru i tektury w Europie w roku 2022 były następujące kraje: Niemcy(25,4%), Włochy (10,2%), Szwecja (10%), Finlandia (8,5%), Francja (8,3%), Hiszpania (7,5%), Polska (6,1%) oraz Austria (5,4%).

Wykorzystanie papieru z recyklingu w Europie spadło o 6,4% w 2022 roku (47,5 mln ton wobec 50,7 mln w r. 2021). Zmianę tę, oprócz mniejszej produkcji opakowań, można wytłumaczyć rekordowo wysokimi cenami energii elektrycznej, gazu i CO2, które w nieproporcjonalny sposób wpłynęły na zakłady recyklingu papieru.

Chociaż bilans handlowy sektora pozostaje dodatni, spadek zarówno na rynkach europejskich, jak i poza nimi odzwierciedla gwałtowny spadek produkcji i może wskazywać na osłabienie konkurencyjności sektora.

Podczas gdy producenci masy celulozowej i papieru byli świadomi wysokiego poziom inwestycji w ciągu ostatnich dziesięcioleci proporcjonalnie do ich wielkości i zasobów, jak przedstawiono w raporcie Cepi, w nadchodzących latach potrzebne będą jeszcze większe inwestycje ekologiczne, aby odpowiedzieć na ambicje klimatyczne UE.

– Obecne warunki ekonomiczne oznaczają, że koszty projektów, w które już zaangażowane są firmy celulozowo-papiernicze, wzrosły, a przewidywalność regulacyjna spadła. Nasze ambicje jako branży nie uległy zmianie i będziemy nadal proponować przystępne cenowo i skalowalne rozwiązania dla przejścia UE na biogospodarkę o obiegu zamkniętym – komentuje Jori Ringman, dyrektor generalny Cepi.

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Cepi) to organizacja non-profit z siedzibą w Brukseli, założona w 1992 r., która reprezentuje europejski przemysł celulozowo-papierniczy przemysł celulozowo-papierniczy wobec instytucji europejskich. Poprzez swoje stowarzyszenia członkowskie, Cepi reprezentuje również około 480 firm produkujących masę celulozową, papier i tekturę w całej Europie, począwszy od małych i średnich przedsiębiorstw do międzynarodowych koncernów (licząc firmy obecne w więcej niż jednym kraju tylko raz. Reprezentuje ona 91% europejskiego przemysłu celulozowo-papierniczego pod względem produkcji.

Członkami Cepi są krajowe stowarzyszenia z 18 krajów: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania.

Przemysł celulozowo-papierniczy zapewnia bezpośrednio 180 000 miejsc pracy w Europie. Jego obroty wynoszą 115 mld euro i dodaje 25 mld euro do PKB UE. Jest silny na rynkach eksportowych, ze wskaźnikiem eksportu 21% dla produkcji papieru i tektury.

Źródło: Cepi na podstawie www.RynekPapierniczy.pl

Udostępnij: