Aktualności

Konferencja Młodych Liderów

W dniu 19 lutego 2016 r. w Hotelu Mercure w Warszawie, odbyła się zapowiadana Konferencja Młodych Liderów. Zgodnie z założeniami, to międzypokoleniowe spotkanie stało się wyjątkową okazją do ciekawych dyskusji, wymiany poglądów, wiedzy i doświadczenia.

W dniu 19 lutego 2016 r.  w Hotelu Mercure w Warszawie, odbyła się zapowiadana Konferencja Młodych Liderów. Zgodnie z założeniami, to międzypokoleniowe spotkanie stało się wyjątkową okazją do ciekawych dyskusji, wymiany poglądów, wiedzy i doświadczenia. 

Spotkanie rozpoczął Prezes IPBBS Tomasz Świgost, omawiając trzy złote reguły opisane w książce pod tym samym tytułem, autorstwa M. Raynor i M. Ahmed. Polecamy tę ciekawą lekturę wszystkim, którzy zadają sobie pytanie jak stworzyć firmę na mocnych fundamentach i prowadzić ją od sukcesu do sukcesu.

Autorzy ustalili, że to, co łączy firmy osiągające świetne wyniki, to sposób działania, który opiera się na trzech regułach:

  1.  Jakość jest ważniejsza niż niska cena.
  2.  Przychody są ważniejsze niż koszty.
  3.  Nie ma innych reguł.

Trzy reguły stały się mottem przy dalszych dyskusjach, prowadząc do ciekawych wniosków.

Następnie uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w dwóch wykładach, które zostały zaprezentowane w pierwszej części Konferencji. Obydwie prezentacje zostały odebrane przez uczestników z wielkim zainteresowaniem, a tematyka zachęcająca do zadawania pytań prowadzącym. Tematy okazały się ważne i ciekawe do tego stopnia, że gdyby nie ograniczenia czasowe, wywołaną dyskusję trudno byłoby zakończyć. 

Pierwszą prezentację  pt. Optymalny marketing w Internecie – planowanie kosztów i wskaźników efektywności, przygotował i omówił Jacek Świgost. Dzięki licznym przykładom i odniesienia się do rozwiązań światowych, uczestnicy otrzymali bardzo przydatną pigułkę wiedzy w tym zakresie.

Uczestnicy wyszli z konferencji z konkretnymi informacjami, na jakich portalach należy zaistnieć, do jakiej grupy docelowej kierować swoje usługi, jak ważne są referencje  i z czyjej pomocy warto skorzystać przy testowaniu strony internetowej i na co zwracać uwagę przy jej tworzeniu, by nasza witryna internetowa stała się wzorowo prosperującym sklepem.

Druga prezentacja dotyczyła wagi i roli Controllingu finansowego. Wykład omawiający interpretację wskaźników i tworzenia założeń do budżetu firmy zaprezentował dr Artur Kowalski.

Przedstawienie zagadnień na żywych przykładach i omówienie ich roli poparte szeroką wiedzą i doświadczeniem, również wywołało duże ogromne zainteresowanie słuchaczy, którzy mieli okazję na bieżąco zadawać pytania, dopytywać o interesujące ich szczegóły.

Druga część Konferencji była przeznaczona na indywidualne konsultacje z mentorami, pozwalając uczestnikom omówić indywidualnie najważniejsze zagadnienia.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu 19 lutego oraz zainteresowanych taką formą i tematyką spotkania. W przypadku Państwa zainteresowania, postaramy się w krótkim czasie zorganizować kolejną edycję Konferencji Młodych Liderów.

Udostępnij: