ArtykułyBiuletyn 08/2016Biuletyn IPBBS

NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH – NIE RYZYKUJ!

Śledząc wydarzenia i zmiany na ryku artykułów biurowych i szkolnych, zwracamy dzisiaj Państwa uwagę na poważny temat spraw sądowych i wynikających z nich kar za naruszanie praw autorskich.

Śledząc wydarzenia i zmiany na ryku artykułów biurowych i szkolnych, zwracamy dzisiaj Państwa uwagę na poważny temat spraw sądowych i wynikających z nich kar za naruszanie praw autorskich. W kontekście głośnych w ostatnich dwóch latach procesach wytoczonych przez Hawlett Packard firmom produkującym zamienniki tonerów widać, że nie warto ryzykować. Po zakrojonej na szeroką skalę akcji, HP wygrało na drodze sądowej z wieloma firmami, w tym z  polską firmą Black Point, która po długiej walce zobowiązana była także do zapłaty kary.  Czasami udaje się zmniejszyć wysokość kary czy wybronić się od postawionych zarzutów, ale czas poświęcony na udział w sprawach sądowych zawsze jest bardzo obciążający dla organizacji, paraliżuje ją i wpływa na reputację.

Już wiadomo, że zapowiadana nowelizacja prawa autorskiego zbliży je do prawa amerykańskiego, które jest bardziej restrykcyjne od obecnego, a to spowoduje, że ochrona będzie większa. Izba dostrzegając problem naruszeń dąży do stworzenia kodeksu etycznego, który będzie silnym narzędziem wspierającym obowiązujące prawo. Wdrażany wraz z tworzeniem platformy PIM proces certyfikacji RQ również stanie na straży autentyczności produktów. Wykazując wrażliwość w tym obszarze wierzymy, że będziemy cenieni przez udziałowców Izby.

Udostępnij: