Artykuły

Od 1 stycznia 2025 r. zmienią się zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców.

. Na zmianach zyska 93% wszystkich przedsiębiorców PIT a system obliczania składek będzie bardziej przejrzysty. Zlikwidowany zostanie obowiązek płacenia składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych.

– Nowa składka zdrowotna oznacza korzyść dla 93% podatników – szczególnie tych o niższych i średnich dochodach. Porządkujemy i upraszczamy zasady odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne i zapewniamy stabilność finansową systemu ochrony zdrowia – powiedział Minister Finansów Andrzej Domański.

– Chcemy płacić jak najniższe składki, ale też chcemy mieć jak najlepszą opiekę zdrowotną. Dlatego potrzebny był kompromis pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Finansów przy ustalaniu nowych zasad naliczania składki zdrowotnej. Wszyscy korzystamy, bądź będziemy korzystać z publicznego systemu ochrony zdrowia, więc ważne jest, żebyśmy solidarnie płacili składkę zdrowotną – powiedziała Minister Zdrowia Izabela Leszczyna.

Od 1 stycznia 2025 r. przywrócona zostanie zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Ponadto obniżona zostanie wysokość składki zdrowotnej dla 93% przedsiębiorców PIT (niezależnie od formy opodatkowania)

Na podstawie KPRM

Udostępnij: