Aktualności

Pismo IPBBS do Ministra

Zgodnie z ustaleniami, które miały miejsce podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 17.02.2016, zostało opracowane pismo, zawierające stanowisko Izby do planowanych zmianam w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Pismo skierowaliśmy na ręce Ministra Rozwoju i Wiceprezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Zgodnie z ustaleniami, które miały miejsce podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 17.02.2016,  zostało opracowane pismo, zawierające stanowisko Izby do planowanych zmianam w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Pismo skierowaliśmy na ręce Ministra Rozwoju i Wiceprezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Ponadto na początku marca planowane jest spotkanie z odpowiedzialnym za PZP Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariuszem Haładyj.

Harmonogram bieżących działań w sprawie propozycji zmian w Ustawie PZP

  • 22.02.16 – przekazanie opinii IPBBS Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi
  • 26.02.16 – przekazanie propozycji zmian na ręce Wicepremiera Mateusz Morawieckiego
  • 07.03.16 – spotkanie z Wicepremierem Jarosławem Gowinem
  • 08.04.16 – spotkanie robocze z Podsekretarzem Mariuszem Haładyj

O wynikach rozmów i szczegółach sprawy, będziemy informowali Państwa na bieżąco.

  PISMO

TagsIPBBS
Udostępnij: