AktualnościArtykułyBiuletyn 10/2020

Prawo.pl: wypowiedzenie umowy o pracę wysłane na prywatny mail będzie skuteczne

Unikanie kontaktu z pracodawcą przez pracownika, który spodziewa się niekorzystnych decyzji, np. wypowiedzenia umowy o pracę niewiele mu pomoże – donosi portal Prawo.pl. Powód? Pracodawca może wysłać mu wypowiedzenie choćby na prywatny mail, który wcześniej wykorzystywał do bieżących kontaktów, albo za pośrednictwem WhatsApp, czyli mobilnej aplikacji dla smartfonów.

Z sygnałów, jakie docierają do Prawo.pl, wynika, że pracodawcy coraz częściej szukają u prawników odpowiedzi na pytanie, czy mogą wysłać korespondencję służbową na prywatny mail pracownika. Chcą wiedzieć, czy może to być mail podany przez samego pracownika w trakcie rekrutacji albo taki, z którego pracownik komunikuje się z pracodawcą.

Jakich danych osobowych może żądać pracodawca? Według Prawo.pl zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jak przypomina Prawo.pl, od pracownika można oczekiwać podania dodatkowo danych osobowych obejmujących: adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny.

Według ekspertów cytowanych przez Prawo.pl, jeżeli pracodawca posiada prywatne dane kontaktowe i ma zamiar kontaktować się z pracownikiem za pośrednictwem prywatnej poczty e-mail czy nr telefonu w celach zawodowych, to pracownik musi wyrazić na to zgodę.

„Gdy takiej zgody nie ma, a pracodawca przetwarza dane osobowe pracownika, dochodzi do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych” – podkreśla Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP. Jej zdaniem, gdy pracodawca pozyskał prywatne dane kontaktowe pracownika poza procesem rekrutacji czy w trakcie zatrudnienia, przetwarzanie tych danych jest nieuprawnione i stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej, a nawet karnej.

Innego zdania jest dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski. Według niej pracodawca może wysyłać dokumenty, w tym również np. wypowiedzenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na prywatny adres mailowy pracownika, jeśli pozyskał go od pracownika w tym celu.

Jak podaje Prawo.pl, według Macieja Gawrońskiego, radcy prawnego, partnera zarządzającego w kancelarii Gawroński & Partners, pracodawca może nawet wysłać wypowiedzenie umowy o pracę lub zwolnienie dyscyplinarne, podpisane podpisem kwalifikowanym, np. na telefon pracownika za pośrednictwem aplikacji mobilnej WhatsApp. „I będzie to skuteczne w świetle przepisów Kodeksu cywilnego” – zaznacza cytowany przez Prawo.pl mec. Gawroński.

Udostępnij: