Artykuły

Producenci zaniepokojeni rosnącą promocją cyfrowych dokumentów i komunikacji jako domyślnej opcji w prawodawstwie europejskim.

Europejscy partnerzy społeczni reprezentujący firmy oraz pracowników sektora poligraficznego i papierniczego, Intergraf, Cepi, UNI Europa Graphical, FEPE i IndustriAll Europe, wydali wspólne oświadczenie, w którym wyrażają zaniepokojenie rosnącą promocją cyfrowych dokumentów i komunikacji jako domyślnej opcji w prawodawstwie europejskim.

W ostatnich latach nacisk Komisji Europejskiej na transformację cyfrową w różnych aktach prawnych UE doprowadził stopniowej eliminacji drukowanych produktów papierowych, np. w kontekście produktów przemysłowych, produktów medycznych i innych informacji konsumenckich. Autorzy wspólnego oświadczenia podkreślają, że chociaż uznają znaczenie transformacji cyfrowej, należy pamiętać, że podejścia „domyślnie cyfrowe” lub „tylko cyfrowe” nie są neutralne. Druk jest niezbędny dla inkluzywnej transformacji cyfrowej, która szanuje podstawowe prawa dostępu do informacji dla wszystkich. Druk ma również pozytywny wpływ na integrację i edukację.

Integracyjne i edukacyjne korzyści druku

Promowanie technologii cyfrowych zamiast druków papierowych może prowadzić do wykluczenia społecznego, szczególnie dotykając osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby o ograniczonych dochodach i osoby bez podstawowych umiejętności cyfrowych, czyli ponad jedną trzecią obywateli UE. Kilka badań wykazało, że czytanie w formie drukowanej ma zalety edukacyjne i prowadzi do lepszego zrozumienia w porównaniu z czytaniem cyfrowym. Decydenci polityczni powinni wziąć pod uwagę, że bezkrytyczne promowanie druku cyfrowego nie jest neutralne, a w niektórych przypadkach może być nawet szkodliwe, ponieważ może powodować szeroko zakrojone zagrożenia społeczne i gospodarcze.

Zrównoważony rozwój papieru i druku

Partnerzy podkreślają zrównoważony charakter i obiegowość papieru i druku, podkreślając ich rolę w europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. Papier jest oparty na surowcach odnawialnych, produkowany głównie przy użyciu energii odnawialnej, a jego wskaźnik recyklingu wynosi 71,4%.

Tymczasem ślad środowiskowy rozwiązań cyfrowych jest rzadko dostrzegany. Rozwiązania cyfrowe charakteryzują się wysokim bezpośrednim zużyciem energii poprzez korzystanie z centrów danych, serwerów i nie tylko, a także przyczyniają się do rosnącego problemu odpadów elektronicznych w UE. Pomimo oferowania skutecznego dostępu do informacji dla osób korzystających z mediów i mających dostęp do Internetu, rozwiązania cyfrowe nie są neutralne dla środowiska. Te zalety nie powinny być pomijane w procesie kształtowania polityki – utrwala to mylące stereotypy dotyczące papieru, które są szkodliwe dla mediów drukowanych i ich branż, a także nie są oparte na nauce.

Gospodarcze znaczenie sektora druku

Podejście „najpierw cyfryzacja” ma negatywny wpływ na branżę poligraficzną, która odgrywa kluczową rolę w generowaniu wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, demokracji, edukacji i integracji społecznej. Stopniowe pogarszanie się sytuacji na rynku papieru i druku, promowane lub ułatwiane przez decydentów politycznych, zagraża branży, która wytwarza wiele podstawowych produktów i ma kluczowe znaczenie dla rozpowszechniania wiedzy i swobodnej wymiany pomysłów.

Wzmacnia to pozycję dużych, cyfrowych firm, często z siedzibą poza UE, kosztem lokalnych, małych i średnich przedsiębiorstw.

Partnerzy społeczni wspólnie wzywają decydentów UE do rozważenia następujących kwestii:

  • Decydenci UE powinni powstrzymać się od wdrażania podejścia „domyślnie cyfrowego” lub „wyłącznie cyfrowego” w prawodawstwie europejskim.
  • Druk powinien być zawsze brany pod uwagę w tym samym czasie, co komunikacja cyfrowa.
  • Prawodawstwo UE powinno uwzględniać wartość ekologiczną i recyklingową produktów papierowych w kontekście obecnego kryzysu klimatycznego.
  • Prawodawstwo UE powinno uwzględniać wszystkie istotne kwestie, w tym (w szczególności) obieg zamknięty, integrację i wolność wyboru.

Wspólne oświadczenie wraz z odpowiednimi odniesieniami jest dostępne CEPI >>

Żródło: CEPI

Udostępnij: