AktualnościBiuletyn 05/2016Biuletyn IPBBS

SPOTKANIE ORGANIZOWANE PRZEZ KIG – UDZIAŁ IPBBS

W dniu 5 maja 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, IPBBS uczestniczyła w spotkaniu Izb i organizacji branżowych Krajowej Izby Gospodarczej. Spotkanie było okazją do pogłębienia wiedzy na wiele ciekawych i ważnych tematów.

W dniu 5 maja 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, IPBBS uczestniczyła w spotkaniu Izb i organizacji branżowych Krajowej Izby Gospodarczej. Spotkanie było okazją do pogłębienia wiedzy na wiele ciekawych i ważnych tematów. Jednym z nich były rozmowy KE w sprawie zawarcia umów handlowych UE z krajami trzecimi i stanowiska Polski, które przybliżył Pan Adam Orzechowski – Zastępca Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Rozwoju. Komentując wyniki analiz, szanse i zagrożenia dotyczące omawianych umów, Dyrektor  Orzechowski wyraził chęć i propozycję spotkań w Izbach, w których zrzeszeni przedsiębiorcy chcieliby przedstawić bieżące problemy i własne stanowiska w tej sprawie, aby za Jego pośrednictwem mogły być zaprezentowane w Brukseli. Zachęcamy więc do kontaktu z IPBBS wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w takim spotkaniu. Po otrzymaniu zgłoszeń, Biuro IPBBS zajmie się jego organizacją (prosimy o kontakt na adres biuro@ipbbs.org.pl)

Możliwość spotkania się w jednym miejscu przedstawicieli Izb reprezentujących różne branże, pozwoliła także na dyskusję na temat dobrych praktyk w działalności każdej z nich. Krótka prezentacja była początkiem ciekawej wymiany zdań i dzielenia się cennymi pomysłami i przykładami, Na zakończenie wszyscy jednogłośnie podkreślili, że najważniejsza jest komunikacja i chęć rozmowy, sygnalizowania problemów i wspólnego ich rozwiązywania, do czego jak zawsze Państwa zachęcamy.

TagsIPBBS
Udostępnij: