AktualnościBiuletyn 04/2016Biuletyn IPBBS

SPOTKANIE Z MINISTREM GRZEGORZEM HAŁADYJEM

W dniu 08 kwietnia 2016r. doszło do wcześniej planowanego spotkania Prezesa IPBBS Tomasza Świgost z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariuszem Haładyjem. Spotkanie dotyczyło nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych. Na spotkaniu ustalono, że dwie proponowane zmiany przez Izbę są na tyle istotne, że Ministerstwo uwzględni je w pracach legislacyjnych Rządu. Z uwagi na szybkie tempo nowelizacji i już rozpoczęte prace Komisji sejmowej, na wniosek Ministra, Izba zgłosi chęć przedstawienia swojej opinii przed Komisją Sejmową. Oczekujemy na informacje z Sejmu.

W dniu 08 kwietnia 2016r. doszło do wcześniej planowanego spotkania Prezesa IPBBS  Tomasza Świgost z  Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariuszem Haładyjem. Spotkanie dotyczyło nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych. Na spotkaniu ustalono, że dwie proponowane zmiany przez Izbę są na tyle istotne, że Ministerstwo uwzględni je w pracach legislacyjnych Rządu. Z uwagi na szybkie tempo nowelizacji i już rozpoczęte prace Komisji sejmowej, na wniosek Ministra, Izba zgłosi chęć przedstawienia swojej opinii przed Komisją Sejmową. Oczekujemy na informacje z Sejmu.

Pozostałe zgłoszone przez Izbę uwagi mają bardziej skomplikowany i radykalny charakter, dlatego też nie da się ich całkowicie uwzględnić przy tej nowelizacji. 

Omawiane były też kwestie związane z naszymi bieżącymi projektami dotyczącymi  certyfikacji, jakości produktów oraz sprzedaży podlegającej PZP przez platformy internetowe.  Nasza inicjatywa została bardzo pozytywnie przyjęta przez Ministerstwo. Izba będzie wpisana na listę organizacji współpracujących, a pozostałe proponowane przez nas rozwiązania będą dalej opracowywane, aby znaleźć się w kolejnych legislacjach i w praktyce gospodarczej.

Więcej na temat pisma skierowanego do Ministra na http://www.ipbbs.org.pl/aktualnosci/pismo-ipbbs-do-ministra


Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu

9 grudnia 2015 r. powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Odpowiada za:
sprawy związane prowadzeniem działalności gospodarczej w kraju w obszarze handlu i usług oraz administrowaniem obrotem towarami i usługami. Koordynuje kształtowanie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Do jego kompetencji należy także koordynowanie prac Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji oraz Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, Polskie Centrum Akredytacji oraz Biura informacji gospodarczej.

 

Źródło:

https://www.mr.gov.pl/strony/ministerstwo/kierownictwo-ministerstwa-rozwoju/mariusz-haladyj-podsekretarz-stanu/

Udostępnij: