AktualnościArtykułyBiuletyn 05/2022

Trending News -Jak mali producenci mogą zabezpieczyć swoje łańcuchy dostaw na przyszłość

Jak mali producenci mogą zabezpieczyć swoje łańcuchy dostaw na przyszłość

Jednym z największych ostatnich osiągnięć w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest chęć zwiększenia widoczności na wszystkich poziomach łańcucha dostaw. Poza cenami, producenci tradycyjnie nie musieli zajmować się tym etapem. Ekosystem produkcyjny również ściśle strzegł zastrzeżonych informacji o dostawach i partnerach. Ale teraz firmy muszą zapewniać, że cały ich łańcuch dostaw jest niezawodny, bezpieczny i odporny. Przejrzystość jest kluczowa.

Nadchodzi widoczność w łańcuchu dostaw

Jeśli masz wgląd w dokładne informacje na temat zapasów dostawców i czasu realizacji, możesz lepiej zidentyfikować dostawy, w przypadku których istnieje ryzyko wyczerpania zapasów.

Nadchodzą zmiany w widoczności łańcucha dostaw. Przemysł spożywczy znajduje się na czele tego problemu, ponieważ znajduje się pod presją zapewnienia widoczności i bezpieczeństwa swojego łańcucha dostaw, aby móc śledzić epidemie chorób przenoszonych przez żywność i reagować na nie. Ostatecznie ta identyfikowalność przyniesie korzyści wszystkim producentom.

Szereg zasobów i rynków internetowych jest opracowywanych, aby pomóc producentom poprawić ich widoczność w ich łańcuchu dostaw. Rozważa się wiele różnych technologii, które pomogą rozwiązać te problemy. W rzeczywistości Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) opublikował niedawno raport, w którym analizuje, w jaki sposób blockchain i powiązane technologie mogą odgrywać rolę w poprawie identyfikowalności w coraz bardziej złożonym łańcuchu dostaw.

Samoocena: wiedza o swoim obecnym stanie może być mocną stroną

Zanim firmy będą mogły rozwiązać problemy związane z łańcuchem dostaw, muszą być świadome aktualnych realiów biznesowych. Pewnym sposobem na rozpoczęcie dokumentowania aktualnego stanu jest identyfikacja zagrożeń. Informacje te można następnie wykorzystać do stworzenia planu ciągłości działania i planu naprawczego.

Dostępnych jest coraz więcej ocen, które pomagają w zgłębieniu sposobów poprawy odporności, w tym:

SWOT: w szybko zmieniającym się świecie łańcucha dostaw zagrożenia mogły się bardzo zmienić od ostatniej analizy. Czy firma może jeszcze dotrzymać terminów realizacji? Ale zakłócenia mogą również dawać szanse. Czy są szanse w zmaganiach kluczowych konkurentów? Czy są rynki wschodzące, na których warto podążać?

Ciągłość biznesowa: wykracza to poza gotowość na wypadek katastrofy i obejmuje scenariusze, takie jak zakłócenie działania kluczowego dostawcy. Jak firma może odpowiedzieć? Jak to wpłynie na przepływy pieniężne?

Obecna odpowiedzialność dostawcy: Ustalenie mechanizmów scoringowych lub kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dla dostawców jest kluczem do zrozumienia, jak dobrze pracują w biznesie lub czy nadszedł czas na poszukiwanie nowego partnera.

Oceny mogą pomóc Ci zrozumieć, jak i gdzie być proaktywnym, a nie reaktywnym. Na przykład kategoryzacja komponentów i materiałów na kategorie, które wymagają różnych strategii zaopatrzenia, może prowadzić do zawierania bardziej długoterminowych umów dotyczących krytycznych materiałów. W przypadku komponentów, w przypadku których istnieje ryzyko powstania wąskich gardeł, należy rozważyć wielu dostawców lub potencjalne przeprojektowanie sposobu wykonania części.

Wyszukiwanie nowych lub dodatkowych dostawców

Kiedy przychodzi czas na weryfikację i kwalifikację potencjalnych dostawców, materiał, produkt lub usługa jest tylko punktem wyjścia. Zastanów się, czego wymaga potencjalny klient, zanim się zalogujesz. Czy to tylko transakcja czy związek? Sprawdź dokumentację dostawcy pod kątem:

Jakość

Bezpieczeństwo

Technologia

Siła robocza

Dostępność / Dostarczalność

W prawdziwym życiu firmy często podejmują decyzje na podstawie niepełnych lub niespójnych informacji. Zwłaszcza małe firmy często nie mają dużej siły przebicia, więc często muszą czerpać informacje, które mogą zebrać z interakcji z potencjalnymi dostawcami lub klientami, i robić wszystko, co w ich mocy.

Pamiętaj, aby ocenić, jak możliwości są dopasowane do możliwości potencjalnych dostawców. Na przykład, jeśli jedna firma polega na rysunkach CAD 3D, a druga na rysunkach fizycznych, może to być oznaką różnych ogólnych podejść i słabego dopasowania.

Zaakceptuj sposób myślenia o ciągłym doskonaleniu i elastyczności

Wielu mniejszych producentów korzysta z wąskich marż na zapasy i czas realizacji. Bycie elastycznym może oznaczać wykraczanie poza normy zakupowe w celu zapewnienia „zapasu bezpieczeństwa” szczególnie trudnego do pozyskania materiału. Wszystkie zapasy nie są sobie równe.

Podobnie zespół lub partner może znaleźć sposób na zrobienie czegoś, co kosztuje trochę mniej, na przykład użycie różnych materiałów lub zmianę kolejności montażu. Nastawienie na ciągłe doskonalenie zaczyna się od dialogu i słuchania. Może obejmować:

  • Angażowanie zespołu w przegląd aspektów wewnętrznych i uwarunkowań zewnętrznych
  • Spotkanie z klientami tam, gdzie są i co jest odpowiednie w ich otoczeniu
  • Wykorzystanie relacji, ponieważ dobrzy partnerzy będą ze sobą współpracować

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw zapewnia większą kontrolę.

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw to proces, w którym poświęca się czas na ocenę, majstrowanie i dostosowanie. Nic się nie dzieje z dnia na dzień. Ale w duchu ciągłego doskonalenia najmniejsze czynności mogą się łączyć, aby „przenieść górę”.

Źródło: Industry Week

Udostępnij: