Artykuły

W 2023 r. średnia siła nabywcza na mieszkańca w Europie wynosi 17 688 euro. W Polsce pogłębia się różnica między regionami o słabej i silnej sile nabywczej. To niektóre z wyników niedawno opublikowanego badania „GfK Purchasing Power Europe 2023”.


Polska ma średnią siłę nabywczą na mieszkańca w wysokości 10 903 euro w 2023 roku. Plasuje się to na poziomie nieco ponad 38 proc. poniżej średniej europejskiej, awansując o jedno miejsce na 29. miejsce w porównaniu z pozostałymi 41 krajami.

Na czele rankingu powiatów w Polsce znajduje się m.st. Warszawa. Przy 17 980 euro na mieszkańca siła nabywcza jest tam prawie o 65 procent wyższa od średniej krajowej. Ranking pokazuje również, że nadal istnieje szczególnie duża przepaść między regionami zamożnymi i defaworyzowanymi. Tylko 83 powiaty mają ponadprzeciętną siłę nabywczą na mieszkańca, podczas gdy rozporządzalny dochód netto 297 okręgów jest poniżej średniej krajowej.

W porównaniu z ubiegłym rokiem, w tym roku w czołowej dziesiątce nastąpiła tylko jedna zmiana: Tychy tracąspadają na 13. miejsce, a powiat Warszawski Zachodni znajduje się obecnie na dziesiątym miejscu z dochodem rozporządzalnym netto w wysokości 13 768 euro na mieszkańca. Powiat Sokołowski jest najbliższy średniej sile nabywczej, a mieszkańcy tego powiatu mają do dyspozycji 10 921 euro na mieszkańca, czyli o około 18 euro więcej niż średnia krajowa.

Pełna wersja raportu do pobrania: Siła nabywcza Europejczyków wzrasta do 17 688 euro w 2023 r. (gfk.com)

Udostępnij: