Kalendarium

Wrzesień 2018 – Zaproszenie – Warsztaty MSZ, PARP, MPiT oraz OBWE pt: ” Współpraca sektora prywatnego z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE): zamówienia OBWE” 9. sam gosp.

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z aktualnościami dot. Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP:

  • [Nabór trwa] Szkolenie SESAM: Zamówienia publiczne KE i innych organów UE z perspektywy sektora prywatnego, 3 września 2018 r., Warszawa

W zw. z realizacją przez PARP projektu SESAM, serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu pt. „Zamówienia publiczne Komisji Europejskiej i innych organów Unii Europejskiej z perspektywy sektora prywatnego”. Szkolenie odbędzie się 3 września 2018 r. (poniedziałek) w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia, rejestracja na szkolenie trwa:

http://mzp.parp.gov.pl/pl/wydarzenia/wydarzenia-aktualne/296-save-the-date-szkolenie-sesam-zamowienia-publiczne-ke-i-innych-organow-ue-z-perspektywy-sektora-prywatnego-3-wrzesnia-2018-r-warszawa

  • [Nabór trwa] Misja edukacyjna do Genewy: szkolenia UNOG i ITU, 4 – 6 września 2018 r., Genewa (Szwajcaria)

PARP, MSZ, MPiT i UKE zachęcają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji szkoleniowej do Genewy, która odbędzie się w dniach 4 – 6 września 2018 r. W trakcie misji odbędą się szkolenia

z UNOG i ITU:

http://mzp.parp.gov.pl/pl/wydarzenia/wydarzenia-aktualne/298-nabor-trwa-misja-edukacyjna-do-genewy-szkolenia-unog-i-itu-4-6-wrzesnia-2018-r-genewa-szwajcaria

  • [Nabór trwa] Szkolenie SESAM: Uchwycić innowacyjność w zamówieniach: zamówienia innowacyjne w teorii i praktyce, 10 września 2018 r., Warszawa

W zw. z realizacją przez PARP projektu SESAM, serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu pt. „Uchwycić innowacyjność w zamówieniach: zamówienia innowacyjne w teorii i praktyce”. Szkolenie odbędzie się 10 września 2018 r. (poniedziałek) w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia, rejestracja na szkolenie trwa:

http://mzp.parp.gov.pl/pl/wydarzenia/wydarzenia-aktualne/297-nabor-trwa-szkolenie-sesam-uchwycic-innowacyjnosc-w-zamowieniach-zamowienia-innowacyjne-w-teorii-i-praktyce-10-wrzesnia-2018-r-warszawa

Pozdrawiam,

Małgorzata Ignatowicz

Udostępnij: