AktualnościArtykuły

Avery Zweckform – Eko Firma 2023

Kolejny rok z rzędu marka Avery Zweckform została wyróżniona certyfikatem EKO FIRMA.

Kolejny rok z rzędu marka Avery Zweckform została wyróżniona certyfikatem EKO FIRMA. W wyniku analizy działalności firmy i jej zaangażowana w realizację założeń CSR (ang. Corporate Social Responsibiliy – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) firma może pochwalić się tytułem „Lidera Społecznej Odpowiedzialności”. Potwierdza on status przedsiębiorstwa, jako firmy solidnej, szanującej środowisko naturalne, wrażliwej na potrzeby społeczności lokalnych oraz takiej, z którą warto się związać i współpracować.

„Program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – EKO FIRMA ma za zadanie upowszechnienie w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach zasad Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu. Jego celem jest także wskazanie liderów w zakresie realizacji szeroko rozumianych założeń CSR.” (spolecznieodpowiedzialni.info)

Celem Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności EKO FIRMA jest wskazywanie podmiotów, które zgodnie z proekologicznym przesłaniem minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko oraz uwzględniają jego dobrostan w długofalowej strategii. Program ma za zadanie upowszechnianie w firmach i instytucjach wartości ekologicznych, aby stały się one stałym trendem w działaniach biznesowych.

Udostępnij: