AktualnościBiuletyn 05/2019Biuletyn IPBBS

Co drugie MŚP potrzebuje rady prawnika przynajmniej raz w miesiącu

Co drugie MŚP potrzebuje rady prawnika przynajmniej raz w miesiącu.

Według wyników badania firmy D.A.S. ponad połowa (55,5%) przedstawicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw deklaruje, że chciałaby móc skonsultować się z prawnikiem w kwestiach związanych z prowadzonym biznesem co najmniej raz w miesiącu, w tym większość nawet znacznie częściej. Potrzeby firm z sektora MŚP są w tej sferze duże i jak wykazało badanie, coraz więcej z nich z zainteresowaniem przygląda się ubezpieczeniom ochrony prawnej.

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, z racji swojej wielkości, najczęściej nie posiadają w swoich strukturach działu prawnego lub zatrudnionego na stałe prawnika. Wyniki badania D.A.S. wykazały, że w kwestiach prawnych niewielkie firmy najczęściej tylko doraźnie zwracają się do kancelarii czy adwokatów. Zwykle są to już konkretne problemy, które jak wskazują eksperci D.A.S., są konsekwencją braku wcześniejszej konsultacji z prawnikiem i związanych z tym złych decyzji.

Prawne zaniedbania firm

Wiele problemów prawnych firm wynika z braku właściwej informacji lub błędnej interpretacji przepisów czy zapisów umów. – W wielu sprawach, bez wsparcia prawnika, firmy działają po omacku i ryzykują podjęciem złych decyzji, których skutki prawne odbijają się potem na ich biznesie. Mowa tu nie tylko o konsekwencjach finansowych prowadzenia sporów sądowych, ale i innych niedogodnościach, jak konieczność zaangażowania się w sprawę i poświęcenia cennego czasu przedsiębiorcy – zauważa Piotr Kuźmiński, prawnik D.A.S.

Z badania zleconego przez D.A.S. wynika, że przedsiębiorcy bardzo często potrzebują porady prawnej lub konsultacji z adwokatem lub radcą prawnym. Przynajmniej raz w miesiącu z takiej możliwości chciałoby móc skorzystać blisko 28% badanych MŚP. Jeszcze częściej, bo prawie każdego tygodnia taką potrzebę deklaruje 16%. Ze stałej pomocy prawnej chciałby korzystać co 7. przedsiębiorca (14%). Łącznie ponad połowa (55,5%) firm deklaruje, że w ich biznesowej działalności regularnie pojawiają się sytuacje, w których pomocna byłaby rada prawnika.

Pomoc prawna na każdy dzień

Za potrzebami niewielkich przedsiębiorstw czy działalności gospodarczych podąża także rynek usług prawnych. MŚP mogą znaleźć wiele różnych opcji korzystnego finansowania wsparcia prawnego, w tym także w formie ubezpieczenia ochrony prawnej. Przy czym, ubezpieczenia wyróżniają się na tym tle niezwykle przystępnie cenowo, szczególnie w stosunku do zakresu, jaki oferują. Od usług, takich jak abonamenty prawne czy pakiety usług prawnych, odróżnia je to, że pokrywają koszty nie tylko porad prawnych, ale i szereg innych wydatków, jak honorarium adwokata lub radcy prawnego w procesie sądowym, opłaty sądowe, koszty tłumaczeń, opinii biegłych, dojazdów na rozprawy, w tym także poza granicami Polski. Na rynku MŚP znajdą także ofertę ubezpieczenia ochrony prawnej z nielimitowaną liczbą porad prawnych, które w przypadku innych form współpracy z dostawcami usług prawnych są najczęściej ściśle ograniczone. – Ryzyka pojawienia się problemu prawnego, nawet przy najwyższym stopniu ostrożności, nie może wyeliminować żadna firma. Skutki prawne mogą bowiem powstać w wyniku działań innych osób czy podmiotów. Bez względu jednak na to, czy firma potrzebuje dochodzić swoich praw, czy bronić się w sądzie przed zarzutami, z ubezpieczeniem ochrony prawnej nie musi się martwić ograniczoną liczbą porad czy godzin do wykorzystania w kontakcie z prawnikiem, dzięki czemu może skutecznie chronić interes swojej firmy – dodaje Piotr Kuźmiński.

Przykładowo, w ramach standardowej oferty ubezpieczenia ochrony prawnej D.A.S., ubezpieczyciela specjalizującego się wyłącznie w tego rodzaju polisach, jego zakres obejmuje m.in: spory na etapie sądowym z instytucjami państwowymi, np. z ZUS, US, PIP czy związane z ochroną danych osobowych. Zapewnia również ochronę prawną pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej i umów na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Ponadto, podstawowy pakiet można uzupełnić dodatkową ochroną, np. pod kątem nieruchomości firmy czy obrony przed roszczeniami, a także wieloma innymi dodatkami. – Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony na konkretne sfery działalności firmy to dodatkowy atut ubezpieczeń ochrony prawnej. Dzięki nim MŚP mogą jeszcze lepiej dopasować zakres ochrony do swoich rzeczywistych potrzeb i w razie ich wystąpienia otrzymać specjalistyczne wsparcie – zaznacza ekspert D.A.S.

Ubezpieczenie ochrony prawnej tańsze niż myślą przedsiębiorcy

Opinię, że w obliczu zmiennych i skomplikowanych przepisów, ubezpieczenie ochrony prawnej oferujące stałą pomoc profesjonalnego prawnika jest firmom potrzebne, podziela prawie co trzeci (31%) ankietowany przedstawiciel MŚP. Ponad połowa (58%) reprezentantów firm w badaniu D.A.S. uznała je za warte rozważenia. Co ciekawe, na pytanie ile byliby gotowi miesięcznie zapłacić za taką ochronę, przedsiębiorcy najczęściej wskazywali kwoty zbliżone do dostępnej na rynku oferty lub nieco wyższe. 28% skłonnych jest zapłacić za nie od 100 do 150 zł, a 27% od 151 do 250 zł miesięcznie. – Takie wyniki świadczą o tym, że oferta ubezpieczeń ochrony prawnej jest dobrze dopasowana do możliwości budżetowych MŚP i może je także pozytywnie pod kątem kosztów zaskoczyć. Szczególnie, że biorąc pod uwagę ofertę abonamentów czy pakietów prawnych, zakres ich ochrony i finansowania jest nieporównywanie większy – komentuje Piotr Kuźmiński. Dodatkowo, ponad 1/4 badanych (27%) wskazała na znacznie wyższy zakres cenowy ochrony prawnej. Według eksperta D.A.S. może to świadczyć o tym, że firmy te miały już do czynienia z wydatkami prawnymi i wiedzą, że takie usługi mogą być wyjątkowo kosztowne, więc pokrywające je ubezpieczenie wyceniają równie wysoko.

Udostępnij: