AktualnościBiuletyn 03/2021

E-faktura coraz bliżej. Przedsiębiorcy zgłaszają własne pomysły

  • Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie Krajowego Systemu
    e-Faktur (KSeF). Początkowo wystawianie faktur w tym systemie ma być dobrowolne.
    • Zdaniem Konfederacji Lewiatan krajowy rejestr e-faktur zmieni dotychczasowy sposób ich wystawiania, dlatego ważne są nie tylko rozwiązania prawne, ale przede wszystkim techniczne.

Projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przewiduje wprowadzenie możliwości wystawiania e-faktur w systemie ministerstwa finansów znajduje się w konsultacjach. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 października br. W pierwszym etapie korzystanie z systemu ma być dobrowolne, nie wiadomo czy i kiedy będzie to obowiązek przedsiębiorców. Ci, którzy wystawią e-fakturę w KSeF mogą otrzymać zwrot VAT w ciągu 40, a nie 60 dni.

– Dla oceny systemu e-faktur ważne jest zapoznanie się nie tylko z projektem ustawy, ale i aktami wykonawczymi, które dotyczą tej kwestii. Istotny jest też aspekt praktyczny i prezentacja wersji testowej platformy, opublikowanie API wykazu podatników VAT, umożliwienie przedsiębiorcom przetestowania kompletnego rozwiązania oraz zgłoszenie ewentualnych uwag, również, co do wydajności systemu – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana z nowych przepisów nie wynika, czy system e-faktur będzie obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorców. Powinno być to wyjaśnione poprzez np. odpowiednie regulacje wprowadzone na możliwie wczesnym etapie. Zapewni to transparentność i pewność przepisów, dając przedsiębiorcom niezbędne argumenty do rozpoczęcia ewentualnych prac nad wdrożeniem tego rozwiązania.

– Jest to absolutne minimum potrzebne m.in. do oszacowania kosztów konfiguracji używanych systemów z nowym wzorem faktury oraz przeprowadzenia zmian w procesach księgowych oraz obsługi klientów (w szczególności ważnej w przypadku firm świadczących usługi o charakterze masowym) – dodaje Przemysław Pruszyński.

To jest również istotne z perspektywy innych regulacji niż podatkowe, które obligują np. operatorów telekomunikacyjnych do przesyłania wraz z fakturą dodatkowych informacji o świadczonych usługach. W takich sytuacjach, jeśli faktycznie system e-faktura będzie obligatoryjny dla wszystkich podatników VAT, przedsiębiorcy będą musieli zapewnić również inne kanały/ warunki przesyłania takich informacji, tak aby spełnić wymogi ustawowe. Może to również dotyczyć przedsiębiorców, którzy kontraktowo zobowiązani są do przesyłania wraz z fakturą dodatkowych specyfikacji, protokołów odbioru dokumentów. Wprowadzenie obligatoryjnego obiegu faktur poprzez e-fakturę będzie oznaczało poważną dolegliwość zarówno po stronie nabywcy usługi jak i sprzedawcy (różne kanały przesyłania i archiwizowania dokumentów).

Konfederacja Lewiatan

 

Udostępnij: