Artykuły

EY publikuje raport dotyczący pracy zdalnej i hybrydowej


Praca zdalna oraz hybrydowa są dzisiaj często oczekiwanym przez pracowników sposobem świadczenia pracy. Po prawie roku od uchylenia w Kodeksie pracy przepisów o telepracy i wprowadzeniu trybu zdalnego aż 88% organizacji zdecydowało się na hybrydowy model organizacji pracy.
Najnowsze wyniki badania EY – Praca zdalna po polsku pokazują jak nowy tryb i przepisy dotyczące pracy zdalnej sprawdziły się w praktyce 

Firmy, które przyjęły hybrydowy model pracy, oczekują od pracowników obecności w biurze w określonym, z góry zdefiniowanym wymiarze czasu:

  • 43% firm wymaga obecności w biurze przez minimum dwa dni w tygodniu,
  • a prawie połowa, tj. 46% organizacji, określa wymóg pracy stacjonarnie z biura przez trzy lub więcej dni w tygodniu.

Głównymi powodami tej decyzji są korzyści związane z kontaktem na żywo. Pracodawcy zauważają, że jest to istotny element budowania zespołu i kultury organizacyjnej, a wszystko dzięki bezpośredniej komunikacji, wymianie doświadczeń, wiedzy i budowaniu relacji między pracownikami. Do niewątpliwych zalet pracy z biura można ponadto zaliczyć efektywniejsze wdrożenie nowych pracowników, jak również natychmiastowy dostęp do zasobów firmy.

Praca biurowa wyznacza też jasną granicę między życiem zawodowym a prywatnym, która może się zatrzeć w przypadku pracy zdalnej. Niemniej jednak wybór między modelem stacjonarnym, zdalnym a hybrydowym powinien być dostosowany do specyfiki danej organizacji, strategii biznesowej i potrzeb pracowników. Kluczowe jest uwzględnienie zrównoważonego podejścia, uwzględniającego zarówno korzyści, jak i ryzyka związane z konkretnym modelem pracy.

Pełną wersję raportu można pobrać tutaj.

Źródło : EY

Udostępnij: