AktualnościBiuletyn 2-3/2019Biuletyn IPBBS

IPBBS na targach KIDS’ TIME

Agata Żarczyńska Sekretarz IPBBS spotkała się z przedsiębiorcami o potrzebach związanych z kompetencjami pracowników w sektorze PBS. Okazją do rozmów była jej wizyta na tragach KIDS’ Time, które odbyły się w Kielcach.

Przystąpienie IPBBS do konkursu PARP na utworzenie Sektorowych Rad ds. Kompetencji to szansa na zapewnienie środków na działania związane z podnoszeniem kwalifikacji w naszym sektorze. O problemach kadrowych mówi się w ostatnich miesiącach niemal bez przerwy. To wielka bolączka i przeszkoda w rozwoju firm. Potwierdziły to rozmowy z przedsiębiorcami, m.in. podczas targów KIDS’ Time w Kielcach, na których była obecna Sekretarz IPBBS Agata Żarczyńska. Polscy pracownicy wysoko oceniają swoje umiejętności, jednak relatywnie niewielu z nich dostrzega konieczność doskonalenia swoich kompetencji. Może być to efektem aktualnej dobrej koniunktury, jak również braku dostępnej wiedzy i prognoz, jakie umiejętności warto rozwijać.

Rozmowy potwierdziły zasadność i wagę objętego przez IPBBS kierunku działań, tym bardziej, iż przedsiębiorcy wyrażali zainteresowanie aktywnego włączenia się w pracy Rady.

 

Udostępnij: