AktualnościBiuletyn 08/2016Biuletyn IPBBS

KATALOG PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY BIUROWO-SZKOLNEJ

Zgodnie z zapowiedzią, zakończyliśmy pierwszy etap budowy platformy PIM. Do drugiego etapu będą mogły przejść wyłącznie firmy, które uzupełnią dane w pierwszym etapie. Uczestnikiem platformy PIM może być Członek IPBBS (bezpłatnie) i/lub kandydat do IBS ( złożona deklaracja, koszt kwartalny zgodnie z deklarowaną składką IBS).

Zapraszamy wszystkich Członków do rejestracji www.ipbbs.org.pl/platforma i rozpoczęcie uzupełniania danych niezbędnych na tym etapie.

Zgodnie z zapowiedzią, zakończyliśmy pierwszy etap budowy platformy PIM. Do drugiego etapu będą mogły przejść wyłącznie firmy, które uzupełnią dane w pierwszym etapie. Uczestnikiem platformy PIM może być Członek IPBBS (bezpłatnie) i/lub kandydat do IBS ( złożona deklaracja, koszt kwartalny zgodnie z deklarowaną składką IBS).

Platforma PIM (Product Information Management) jest długofalowym projektem informatycznym mającym na celu stworzenie Polskiego Katalogu Produktów Branży Biurowo – Szkolnej, która:

  • prezentuje dane Dostawców, Dystrybutorów i Dealerów w Katalogu Firm Branży
  • tworzy Polski Katalog Produktów Branży Biurowo – Szkolnej
  • przechowuje dokumentację związaną z certyfikacją jakości
  • umożliwia tworzenie indywidualnych katalogów ofert produktów
  • synchronizuje katalogi umożliwiając publikację w dowolnych mediach

W pierwszym etapie Dostawcy, Dystrybutorzy i Dealerzy utworzą mini stronę informacyjną zawierającą dane adresowe, zdjęcia firmy, profil, używane drzewo produktowe,  grafiki marek produktów i ich sposób użycia zgodnie z polityką brandingu. Strona informacyjna umożliwia wszystkim użytkownikom import grafik marek. Strona będzie wizytówką firmy a wpisy wszystkich firm łącznie stworzą Katalog Przedsiębiorstw Branży Biurowo – Szkolnej podzielony na Dostawców, Dystrybutorów i Dealerów. W szczególnych przypadkach firma będzie mogła posiadać dwie strony informacyjne jako Dostawca i jako Dystrybutor, np. gdy  Dystrybutor ma produkty pod swoją marką ”PrivateLabel” lub Dostawca/ Dystrybutor sprzedaje niektóre produkty do użytkownika końcowego.

Strona promuje zasady etycznego biznesu i wprowadza prawne ograniczenia, dając właścicielom marek możliwość sterowania polityką brandingu i ochrony własności intelektualnej marki. Użytkownik importujący grafikę marki zobowiązuje się stosować markę zgodnie z polityką i zasadami brandingu jej właściciela i przyjmuje do wiadomości odpowiedzialność, konsekwencje wynikające z naruszeń oraz fakt, że właściciel marki może zakwestionować sposób ich użycia i decydować kto i w jaki sposób może je wykorzystywać, a także, że w szczególnym przypadku może zabronić jej wykorzystania.

W drugim etapie Dostawcy będą mogli manualnie, półautomatycznie lub automatycznie stworzyć na platformie PIM standardowy, sparametryzowany katalog produktów zgodnie z Standardowym Opisem ProduktuIBS. Powyższe dane po weryfikacji stworzą Bazę Depozytową (BD) informacji o produktach, zawierającą Polski Katalog Produktów Branży Biurowo – Szkolnej. Dystrybutorzy i Dealerzy będą mogli przy użyciu jego zawartości tworzyć swoje podkatalogi zawierające wybraną część produktów i wybraną część opisów według utworzonego profilu.

Równolegle Komisja Rekomendacyjna przystąpi do certyfikacji wskazanych produktów Certyfikatem Jakości RQ. Szczegółowy opis procesu certyfikacji znajduje się w zakładce Certyfikacja.

W trzecim etapie Platforma umożliwi na masowe tworzenie ofert zawierających dane sprzedającego, cenę i warunki sprzedaży w celu ich eksportu do platform sprzedażowych takich jak UZP e-Katalogi. Integracja z zewnętrznymi platformami sprzedażowymi będzie przeprowadzana sukcesywnie.

Gwałtowny rozwój E-Commerce na świecie wymusza większą współpracę pomiędzy dostawcami, dystrybutorami i dealerami w celu zapewnienia szybkiego przygotowania pełnych i integralnych danych produktowych. Współpraca jest potrzebna w celu określenia jednolitych standardów opisów produktów i drzew produktowych jak również dla zbudowania narzędzi do automatycznej wymiany wyselekcjonowanych, integralnych danych z dowolnymi platformami publikacji w druku i przestrzeni Internetu.

Wszystkich Członków prosimy o rejestrację na stronie www.ipbbs.org.pl/platforma

Udostępnij: