AktualnościBiuletyn 01/2020Kalendarium

Konferencja „Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej”

Z inicjatywy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i Urzędu Patentowego RP oraz we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, w dniu 4 lutego 2020 r. odbędzie się konferencja na temat „Mediacji i arbitrażu w sporach dotyczących własności intelektualnej”.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców zainteresowanych tematem alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) dotyczących własności intelektualnej, obejmujących mediację i arbitraż.

Podczas konferencji przedstawione zostaną praktyczne zagadnienia związane z polubownym rozwiązywaniem sporów dotyczących praw własności intelektualnej, w tym z perspektywy Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, a także sporów z udziałem Skarbu Państwa.

Uczestnicy będą mieli również okazję wymiany doświadczeń w ramach paneli dyskusyjnych dedykowanych tematowi spotkania.

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji

Miejsce konferencji: Ministerstwo Rozwoju, Sala pod Kopułą, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa (wejście od strony Placu Trzech Krzyży)

Uprzejmie prosimy o dokonywanie rejestracji uczestnictwa w przedmiotowym wydarzeniu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: Joanna.Rapita@uprp.gov.pl, zawierającej imię, nazwisko oraz nazwę organizacji, którą będziecie Państwo reprezentowali.

 

Udostępnij: