ArtykułyBiuletyn 06/2018Biuletyn IPBBS

Możliwości współpracy z Agencją NATO – konferencja dla firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej zachęcają przedstawicieli polskich firm do udziału w konferencji pt. “Dzień polskiego przemysłu obronnego z obszaru łączności i informatyki. Możliwości współpracy z Agencją NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA) w obszarze zamówień publicznych”, która odbędzie się 14 czerwca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.

Możliwości współpracy z Agencją NATO – konferencja dla firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej zachęcają przedstawicieli polskich firm do udziału w konferencji pt. “Dzień polskiego przemysłu obronnego z obszaru łączności i informatyki. Możliwości współpracy z Agencją NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA) w obszarze zamówień publicznych”, która odbędzie się 14 czerwca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.

Celem konferencji jest przybliżenie polskim przedsiębiorcom możliwości biznesowych w zw. z projektami i zamówieniami realizowanymi przez Agencję NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA).

Podczas konferencji zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

– podstawy działalności NCIA;

– udzielanie zamówień publicznych przez NCIA;

– zasady współpracy NCIA z sektorem prywatnym;

– przygotowanie zwycięskiej oferty w przetargu;

– strategie przetargowe.

dział w spotkaniu jest nieodpłatny, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Program spotkania i formularz rejestracyjny zostały załączone poniżej.

Więcej informacji: mzp@parp.gov.pl

http://mzp.parp.gov.pl

Udostępnij: