ArtykułyBiuletyn 01/2017Biuletyn IPBBS

POLSKIE MARKI GOTOWE DO MIĘDZYNARODOWEJ EKSPANSJI

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy UPS, mniejsze firmy w Europie, w tym w Polsce, coraz częściej korzystają z możliwości eksportu jako sposobu na zwiększenie przychodów.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy UPS, mniejsze firmy w Europie, w tym w Polsce, coraz częściej korzystają z możliwości eksportu jako sposobu na zwiększenie przychodów.

Wyniki badania pokazują, że coraz więcej małych firm eksportuje swoje towary i odnotowuje wzrost przychodów powyżej średniej. Rozwijają się one także szybciej niż pozostałe przedsiębiorstwa.

– W segmencie małych i średnich firm eksporterzy odnotowują większy wzrost przychodów oraz mają większą pewność co do przyszłych wyników — komentuje Nando Cesarone, prezes UPS Europe. – Badanie z 2016 roku pokazuje, że ponad połowa dyrektorów małych firm eksportujących swoje towary odnotowała wzrost przychodów w ciągu ostatnich trzech lat. Natomiast wśród właścicieli małych firm, które nie zajmowały się działalnością eksportową, tylko 31 proc. odnotowało wzrost przychodów – dodaje.

Unia Europejska głównym kierunkiem eksportu

W ujęciu ogólnym wzrósł odsetek MŚP zajmujących się eksportem towarów, a w niektórych przypadkach wzrost ten był znaczący. Mają one pozytywne prognozy — większość tych firm, na wszystkich rynkach, spodziewa się, że ich przychody z eksportu wzrosną lub utrzymają się na stałym poziomie.

Unia Europejska pozostaje najważniejszym rynkiem eksportowym dla europejskich małych i średnich firm, a na drugim miejscu plasują się Stany Zjednoczone. Odsetek firm eksportujących towary na inne rynki rośnie we wszystkich badanych krajach poza Włochami i Wielką Brytanią.

Wykorzystać szanse płynące z e-commerce

Po raz pierwszy firmy nieeksportujące swoich towarów zostały zapytane o gotowość do podjęcia takiej działalności i priorytety związane z długoterminowym rozwojem. Wyniki badania zostały połączone, aby utworzyć skalę ważoną o nazwie wskaźnik gotowości do eksportowania towarów (Export Readiness Index). Wskaźnik ten pokazuje gotowość europejskich małych i średnich firm do eksportu towarów.

Zgodnie z nim trzy najważniejsze sprawy, jakimi muszą się zająć firmy chcące eksportować swoje towary, to wykorzystanie możliwości handlu elektronicznego, rozwijanie się na nieznanych rynkach oraz gromadzenie danych na temat rynku. Małe i średnie przedsiębiorstwa z Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii zostały zakwalifikowane jako najbardziej „gotowe” do rozpoczęcia działalności eksportowej.

– Chcemy pokazać firmom, jak skutecznie rozwiązywać złożone problemy związane z handlem transgranicznym — powiedział Cesarone. – Nasi klienci mają dostęp do dedykowanych specjalistów ds. obsługi celnej, którzy ułatwiają eksport towarów – kończy.

W zleconym przez UPS badaniu – European SME Exporting Insights, wzięło udział prawie 13 tys. właścicieli i dyrektorów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z ośmiu krajów europejskich, w tym prawie 1,8 tys. z Polski.

Autor: Łukasz Izakowski
Źródło: https://retailnet.pl

Tagsmarki
Udostępnij: