AktualnościArtykuły

Walne Zgromadzenie Członków IPBBS

W dniu 15  czerwca  odbyło Walne Zgromadzenie Członków IPBBS, podczas którego zapadły istotne decyzje dotyczące bieżących spraw.

Głównym punktem porządku obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego, które przedstawione zostało przez Zarząd Izby. Po dokładnej analizie , prezentacji opinii Komisji Rewizyjnej i dyskusji zebranych członków, sprawozdanie finansowe zostało jednogłośnie zatwierdzone.

Podczas zgromadzenia uczestnicy mieli również okazję wysłuchać raportu z rocznego działania Izby. W raporcie szczegółowo przedstawiono wszystkie aktywności Izby , osiągnięcia i inicjatywy, które miały miejsce w 2023 roku. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań oraz wyrażania swoich opinii na temat tych działań. Dyskusja była ożywiona i konstruktywna, co pokazuje zaangażowanie członków w rozwój i sukcesy Izby oraz poszukiwanie inicjatyw mających na celu wsparcie sektora artykułów  biurowo- szkolnych .

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz owocna dyskusja na temat prowadzonych  działań to ważne kroki w rozwoju Izby. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu członków, jesteśmy pewni, że kolejne lata przyczynią się do wzrostu świadomości i rozwoju branży oraz umocnienia pozycji naszej organizacji.

Udostępnij: