Aktualności

Współpraca IPBBS z BIG InfoMonitor- wiodącym Rejestrem Dłużników na rynku.

BIG InfoMonitor jest czlonkiem Grupy BIK, która jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce.
Udostępnia informacje o długach i terminowych płatnościach osób i firm, tworząc bezpieczniejsze warunki prowadzenia działalności.
Oferuje informacje na temat wiarygodności płatniczej osób i firm oraz narzędzia miękkiej windykacji. i jako jedyny na rynku umożliwia dostęp do danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) i Związku Banków
Polskich (ZBP).

Mając na uwadze dobiegające do nas sygnały na temat rosnącego zadłużenia w naszej branży, kraju Izba jest gotowa do podjęcia kroków mających na celu nawiązanie współpracy oraz podpisanie umowy, dzięki której nasi członkowie zyskają możliwość zapoznania się z narzędziami oferowanymi przez BIG Info Monitor z obszaru prewencji długów i monitorowania kontrahentów i własnej firmy bez konieczności zawierania umowy i ponoszenia kosztów opłaty aktywacyjnej. W załączeniu znajdziecie Państwo krótką ankietę. Prosimy o jej wypełnienie, gdyż pozwoli nam ona na skonstruowanie optymalnego pakietu usług dla Członków IPBBS.

Udostępnij: