AktualnościArtykuły

Ogłoszenie terminu Walnego Zgromadzenia IPBBS

Zarząd IPBBS zawiadamia, że działając na podstawie § 19 punkt 1 Statutu IPBBS zwołuje
Walne Zgromadzenie Członków IPBBS na dzień 15 czerwca 2023 r. (czwartek), które odbędzie się
w siedzibie IPBBS , 05-270 Marki, Bandurskiego 94, o godzinie 10:00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Głosowanie nad proponowanym porządkiem Walnego Zgromadzenia i ewentualnymi dotyczącymi go wnioskami z sali.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej Przewodniczącego.                

5. Prezentacja sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

6. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem ww. sprawozdania i podjęcie odpowiednich uchwał.

7. Sprawy organizacyjne dot. XVI Forum.

8. Dyskusja i wolne wnioski.

9.  Zamknięcie obrad.

Pełnomocnictwo: Członkowie IPBBS mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie do biura Izby skanu podpisanego pełnomocnictwa (biuro@ipbbs.org.pl) z danymi pełnomocnika.

Pełnomocnicy proszeni są o okazanie oryginału pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia,
przed jego rozpoczęciem. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest  w  biurze  IPBBS- biuro@ipbbs.org.pl

W drugiej części Walnego Zgromadzenia odbędzie się spotkanie robocze z Dostawcami chcącymi uczestniczyć w:

– procesie certyfikacji produktów ( znak RQ)

– procesie współtworzenia standardu branżowego PIM

– strefie wystawców na targach w Kielcach ( październik 2023, luty 2024)

Godz 14: 00- 15: 30 – Lunch

Parking: dla zmotoryzowanych dostępne są liczne, bezpłatne miejsca na terenie parkingu firmy FELLOWES.

Z poważaniem,

Katarzyna Ankikiel

Koordynator Biura IPBBS

M. +48 730 086 970

www.ipbbs.org.pl

Udostępnij: